سری نهم مسائل دوماهانه ریاضی – مهر ۱۴۰۲

لینک دانلود سری نهم سوالات

با تشکر از آقای دکتر محمود صیرفی‌زاده، منبع این سری از سوالات عبارتست از:

MEC Monthly Problems in Mathematics
Department of Mathematics
Medgar Evers College/CUNY
Published since 2006
Editor: Raymond Thomas
Managing Editor: Mahmoud Sayrafiezadeh

سری هشتم مسائل دوماهانه ریاضی – مرداد ۱۴۰۲

لینک دانلود سری هشتم سوالات

سری هفتم مسائل دوماهانه ریاضی – خرداد ۱۴۰۲

لینک دانلود سری هفتم سوالات

سری ششم مسائل دوماهانه ریاضی – فروردین ۱۴۰۲

لینک دانلود سری ششم سوالات

Problem-6-Farvardin1402

سری پنجم مسائل دوماهانه ریاضی – بهمن ۱۴۰۱

لینک دانلود سری پنجم سوالات

سری چهارم مسائل دوماهانه ریاضی – آذر ۱۴۰۱

لینک دانلود سری چهارم سوالات

سری سوم مسائل دوماهانه ریاضی – مهر ۱۴۰۱

 

لینک دانلود سری سوم سوالات

 

اسامی کسانی که سؤالات را حل کرده‌اند:

امین کشاورز مسائل ۱ و ۲ و ۳ و ۴

محمد رستمی مسئله ۳ لینک حل (مسئله ۳)

 

سری دوم مسائل دوماهانه ریاضی – مرداد ۱۴۰۱

لینک دانلود سری دوم سوالات

اسامی کسانی که سؤالات را حل کرده‌اند:

محمدرضا فعال شیرکده لینک حل (مسائل ۱،۲،۳،۴)

آریان فهیمی مسائل ۱ و ۳ و ۴ و ۵

مهدیس امامی مسائل ۱ و ۲ و ۵

اسرا پرداختی مسائل ۱ و ۲ و ۴

سید امیر حسینی  مسائل ۱ و ۲ و ۴ 

علیرضا نیاکان  مسائل ۱ و ۲ و ۴ 

امین کشاورز مسائل ۲ و ۳ و ۴

علی اسکاش مسائل ۲ و ۴

جواد قره‌باغی مسألهٔ ۳

 

سری اول مسائل دوماهانه ریاضی خرداد ۱۴۰۱

لینک دانلود سری اول سوالات

 

اسامی کسانی که سؤالات را حل کرده‌اند:

محمدرضا فعال شیرکده:  لینک حل (مسائل ۱،۲،۳،۴)

مرتضی بیات (هر پنج مسأله)

امین کشاورز (مسائل ۱،۲،۳،۵)

میلاد کریمی (مسأله ۵)

با تشکر، اسامی کسانی که برای ما سؤال فرستاده‌اند.

مرتضی بیات

مهدی حسنی

حسین محمدزاده

محمدحسین مشتاق

مقدمه

مجموعه سوالات ریاضی برای حل به طور دوماهانه زیرنظر آقای دکتر حامد نجفی به همراه گروهی از ریاضیدانان/دانشجویان علاقه‌مند در این ستون منتشر می شود. علاقه‌مندان می توانند پاسخ آنها و سوالات ریاضی جذاب خود را (همراه منابع و مأخذ دقیق) برای بررسی جهت درج در مجموعه جواب‌ها/ سوال‌ها، ظرف کمتر از ۲ ماه پس از انتشار سوالات، به نشانی mathematicalmonthly@gmail.com ارسال نمایند.

این بخش از خرداد ماه ۱۴۰۱ تا دی ماه ۱۴۰۱ زیرنظر آقای دکتر بیژن احمدی کاکاوندی اداره می شده است.