مجموعه مقالات کنفرانس ها و سمینارهای برگزار شده در سال 1399

 

کتابچه مقالات فارسی پنجاه و یکمین کنفرانس ریاضی کشور

کتابچه مقالات انگلیسی پنجاه و یکمین کنفرانس ریاضی کشور

 

کتابچه مقالات انگلیسی پانزدهمین سمینار معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی

کتابچه مقالات فارسی پانزدهمین سمینار معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی

 

مجموعه مقالات فارسی دهمین سمینار جبرخطی و کاربردهای آن

مجموعه مقالات انگلیسی دهمین سمینار جبرخطی و کاربردهای آن

 

ششمین سمینار آنالیز تابعی و كاربردهای آن

 

مجموعه مقالات ششمین همایش ریاضیات و علوم انسانی

چکیده مقالات ششمین همایش ریاضیات و علوم انسانی

 

مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس بین المللی نظریه گراف و ترکیبیات جبری

 

سیزدهمین کنفرانس بین المللی نظریه گروه های ایران