مطالب توسط محمد صال مصلحیان

فقدان استاد دکتر محمود لشکری زاده بمی

از شمار دو چشم يك تن كم وز شمار خرد هزاران بيش با كمال تاسف به اطلاع می رساند استاد دكتر محمود لشكري زاده بمي، استاد پيش كسوت دانشگاه اصفهان، در شامگاه 28 مهرماه 1400 بدرود حيات گفت. انجمن رياضي ايران فقدان اين استاد نامي آناليز هارمونيك را به جامعه رياضي كشور، دانشگاه اصفهان و […]