مطالب توسط محمد صال مصلحیان

دو ریاضیدان در بین برگزیدگان بیست و دومین جشنوارۀ تجلیل از پژوهشگران و فناوران کشور

در مراسم بیست و دومین جشنوارۀ تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیدۀ کشور در سال ۱۴۰۰، پارک علم و فناوری خراسان رضوی به مدیریت دکتر رضا قنبری، عضو هیئت علمی گروه ریاضی کاربردی دانشگاه فردوسی مشهد، به عنوان یکی از واحد های فناور برگزیده انتخاب شد. همچنین دکتر بهزاد قنبری عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی […]