اطلاعیه فراخوان طرح پژوهشی/فناوری (مرتبط با covid-19 )/پژوهشگاه دانشهای بنیادی

جهت دریافت فراخوان کلیک نمایید.

اطلاعیه برگزاری درس مباحثی در ترکیبیات حسابی بصورت مجازی

اطلاعیه نهمین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردهای آن

زمان برگزاری پنجمین سمینار آنالیز غیرخطی و بهینه سازی به تعویق افتاد

برگزاری ششمین همایش ریاضیات و علوم انسانی به تعویق افتاد

برگزاری پانزدهمین سمینار معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی در دانشگاه گیلان به تعویق افتاد