خبرنامه انجمن ریاضی ایران شماره ۱۶۶-۱۶۵ منتشر شد

برای دریافت نسخه کامل خبرنامه کلیک کنید.

 

مقاله شماره 1

مقاله شماره 1

سپاسگزاری انجمن ریاضی ایران از شهردار محترم منطقه ۶ تهران

رئیس کمیته علمی مسابقات ریاضی دانشجویی کشور منصوب گردید

دکتر سید محمد هادی هدایت زاده رضوی برندهٔ جایزهٔ ابوریحان سال ۱۴۰۰ شد

انتصاب آقای دکتر ایمان افتخاری به عضویت شورای عالی انقلاب فرهنگی

درگذشت خانم دکتر “رعنا خوییلر” از اعضای هیات علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان