دومین مدرسه ریاضی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم‌پایه زنجان، ویژه دانشجویان کارشناسی

پنجمین سمینار آنالیز غیرخطی و بهینه‌سازی در تیرماه ۱۳۹۹ برگزار می‌شود.

مهلت ارسال مقاله به دهمین سمینار جبرخطی و کاربردهای آن تمدید شد.

سمینار گروه علوم پایه با عنوان “پژوهش های نوین در علوم همبسته ” برگزار می‌شود.

پنجاه و یکمین کنفرانس ریاضی ایران در شهریور ماه ۱۳۹۹ برگزار خواهد شد.

اولین جلسه بولتن انجمن ریاضی ایران (دوره ۱۴۰۱-۱۳۹۸) برگزار شد

ششمین سمینار آنالیز تابعی و کاربردهای آن در اسفندماه ۱۳۹۸ برگزار خواهد شد.

درخواست رئیس انجمن ریاضی ایران از اساتید محترم ریاضی جهت ارسال طرح های پژوهشی به صندوق حمایت از پژوهشگران