برگزاری پنجاه و یکمین کنفرانس ریاضی ایران به تعویق افتاد.

پاسخ مدیر کل دفتر وزارتی به نامه ارسالی انجمن در خصوص درخواست بررسی پیشنهاد طرح جدید برگزاری کنکور

پاسخ معاونت آموزشی به دکتر شمس بخش در مورد نامه انجمن در خصوص ارائه « طرح اجرای کنکور»

اطلاعیه کمیته برگزاری دومین گرامیداشت «روز زنان در ریاضیات»

اطلاعیه بیست و هفتمین سمینار جبر در دانشگاه خلیج فارس

۲۲ اردیبهشت، زادروز مریم میرزاخانی و روز جهانی زنان در ریاضیات

فرهنگ و اندیشه ریاضی شماره 65 (پاییز و زمستان 98) منتشر شد.

فرهنگ و اندیشه ریاضی شماره 65 (پاییز و زمستان 98) منتشر شد.