نمایشگاه «‌به یاد مریم» در خانه فرهنگ دیهیم برگزار شد.

هفدهمین جلسه شورای اجرایی انجمن ریاضی ایران برگزار شد.

هفتمین همایش مرزهای علوم ریاضی در دی ماه ۱۳۹۸ برگزار شد.

دهمین سمینار هندسه و توپولوژی در بهمن‌ماه ۱۳۹۸ برگزار خواهد شد.

گزارش مجمع عمومی اتحادیه بین‌ المللی ریاضیات منتشر شد.

دومین همایش ملی ریاضیات زیستی در خردادماه ۱۳۹۹ برگزار خواهد شد.

اولین جلسه کمیته علمی ۴۴ امین مسابقه ریاضی دانشجویی کشور برگزار شد.

درخواست انجمن ریاضی ایران از دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتب درسی

انجمن ریاضی ایران از رئیس شورای برنامه‌ریزی درسی ریاضی دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتب درسی درخواست نمود که با توجه به اینکه حذف بعضی از مبحث‌ها از جمله «انتگرال» از کتاب دوازدهم موجب نگرانی همکاران در دانشگاه‌ها گردیده است و ضمن تماس‌هایی با انجمن علت را جویا شده‌اند. لذا از ایشان درخواست گردید تا دلایل حذف این مباحث را اعلام فرمایند تا به اطلاع جامعه ریاضی رسانده شود.