بیانیه انجمن ریاضی ایران پیرامون ابعاد مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای آزمون ورودی دانشگاه‌ها

فایل pdf بیانیه ارسال شده به شورای عالی انقلاب فرهنگی

انجمن ریاضی ایران به‌عنوان اولین و پرسابقه‌ترین انجمن علمی ایران که با سرآمدترین انجمن‌های ریاضی دنیا در تعامل است و عضو گروه ۴ جهانی در اتحادیۀ بینالمللی ریاضی است، به‌منظور گسترش و ارتقای دانش و فرهنگ رياضي و بهبود آموزش و پژوهش، همواره اهتمام خود را برای بهرهمندی جامعۀ علمی و عمومی کشور از توان تخصصی دانشمندان این حوزه معطوف داشته است. با این رویکرد، انجمن برخود لازم می‌داند در خصوص مصوبۀ اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی که تغییراتی را در شیوۀ سنجش متقاضیان ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دربرداشته، بررسی و اعلام نظر نماید.

این انجمن به‌عنوان یک نهاد علمی مرجع و مستقل، پیش از طرح موضوع مصوبۀ سیاست‌ها و ضوابط سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و انتقادات متناظر آن در فضای عمومی، نقدی بر ابعاد نحوۀ سنجش فعلی داشته و ایراداتی ساختاری و محتوایی بر الگوی سنجش فعلی وارد می‌دانست، اعم از ناترازی یادگیری در نظام آموزش عمومی با محتوا و مهارت‌های مورد رقابت در آزمون سراسری که در قالب سرعت پاسخگویی و دستیابی به پاسخ صحیح، بدون نیاز به حل مسئله به ویژه در سؤالات ریاضی، کاملاً مشهود بود. همچنین، همبستگی بین دو مؤلفۀ پذیرش در دانشگاه‌های برتر با دسترسی بیشتر به منابع فوق برنامۀ مدارس که در مؤسسات کنکوری ارائه می‌شود هم مزید بر خطای نظام‌مند موجود در الگوی فعلی ارزیابی می‌شود.

با توجه به این تحلیل و سابقۀ پردازش موضوعی، در مقطع کنونی که تغییر از طریق شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌عنوان مداخله‌ای فراقوه‌‎ای مطرح شد، این انجمن با ملاحظات تخصصی خود موارد زیر را اعلام می‌کند. لازم به ذکر است که هر نوع تغییر در شیوۀ گزینش داوطلبان برای دانشگاه‌ها باید به شیوهای درست و کامل با لحاظ جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی به اجرا درآید، در غیر این صورت، می‌تواند آسیبهای دیگری به‌همراه داشته باشد:

 • از لحاظ ریاضی، بازطراحی سنجش در دو بخش تحصیلات متوسطه متمرکز بر نمرات دروس عمومی و تخصصی استانداردشده در آزمون‌های نهایی آموزش و پرورش و آزمون تخصصی متمرکز بر دروس تخصصی گروه آزمایشی کنکور سراسری، مدل ارتقایافته‌تری از وضعیت فعلی را ارائه می‌دهد.

 • سنجش در دروسی مانند ریاضی مبتنی بر تدریس روش‌های غیرتخصصی تستی، سبب افت کیفیت علم‌آموزی و مانع شکل‌گیری قوۀ استدلال و درک مفاهیم علمی می‌شود و توجیهی برای تمرکز بر حفظ و به‌کارگیری مهارتهای غیراصیل تستی می‌گردد.

 • نتایج حاصل از روش فعلی سنجش، افت معنادار تحصیل در مدارس و کم‌انگاری علوم پایه در مقطع متوسطه را دربرداشته و به پذیرش‌های کم‌کیفیت و در نهایت کاهش سطح علمی ورودی‌های دانشگاهی و ایجاد شکاف در سطح علمی دانشجویان یک ورودی شده که به‌ضرر کل دوره و نظام آموزش عالی و جامعۀ علمی کشور است.

 • آزمون سراسری و رقم‌زدن سرنوشت جوانان در چند ساعت، موجب ایجاد دغدغۀ کاذب و فشار روانی در خانواده‌ها شده است که به‌جای کیفیت دوران تحصیل و رشد استدلالی و علمی فرزند خود، به مؤسسات کنکور تکیه کنند. یعنی، به‌جای مطالبۀ محتوای علمی به‌روز و یادگیری عمیق (خصوصاً در دروس ریاضی)، متقاضی کاهش بار درسی مدارس برای پرداختن به برنامۀ کنکوری باشند.

 • آنچه در بستر مصوبۀ اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، قابل توجه به نظر می رسد این است که با منافع و مصالح بلندمدت دانش‌آموزان و دانشجویان آینده همخوانی دارد. در واقع، سنجش در آزمون اختصاصی با تمرکز بر چند درس به‌صورت حرفه‌ای‌تر برگزار می‌شود و طراحی سؤالات مفهومی و پاسخ‌گویی در میانگین زمانی بیشتر، جایگزین تست‌زنی در کوتا‌ه‌ترین زمان ممکن می‌شود. در نتیجه دانش‌آموز با آموخته‌های عمیق‌تری مورد سؤال قرار می‌گیرد و می‌تواند با دانش و منطق قوی‌تری شایستگی خود را با انجام محاسبات یا رسیدن به پاسخ تحلیلی، به ثبت برساند. این رویکرد با تقویت تفکر و یادگیری دروس و مطالعۀ دقیق کتاب‌های درسی همسو است.

 • با طراحی این مدل جدید، وزن سنجش در طول دوران تحصیل دانش‌آموز توزیع می‌شود و سنجش به‌صورت فرایندی نه نقطه‌ای ملاک قرار می‌گیرد، چرا که عملاً دانش‌آموزان برای کسب 40 تا 60 درصد نمرۀ آزمون ورودی، که مبتنی بر نمرات امتحانات نهایی سراسری در پایههای 10 تا 12 است، مسیر کسب شایستگی را بهتر طی می‌کنند. این روش به‌طور عادلانه متمرکز بر کتاب‌های درسی خواهد بود که در نظام آموزش عمومی رسمیت دارد و بدینترتیب عموماً خانواده‌ها مجبور به صرف هزینۀ خارج از نظام آموزش عمومی نخواهند بود.

 • انتظار می‌رود تعمیم آزمون سراسری به دو مقطع در سال و معتبرسازی نتایج برای دوسال نیز سلامت رقابت و فرصت استعدادیابی برای دانشگاه‌ها را افزایش دهد و به افزایش کیفیت ورودی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و همچنین خروجی آن بیانجامد.

 • روش‌های موجود تصحیح برگه‌های امتحانات نهایی، در صورت اجرای درست، تاحد قابل قبولی صحتسنجی نمرات و همخوانی روش تصحیح چند مصحح را پوشش می‌دهد و تقریباً شائبۀ مخدوش‌بودن نمرات و ایجاد فضای ناسالم برای اخذ نمرات غیرواقعی را رد می‌کند.

 • تعداد جلسات آزمون نهایی که در طول دوران تحصیل مبنای سنجش برای ورود به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی است به صورت تقریبی بین 20 تا 30 جلسه خواهد بود. به‌نظر می‌رسد وارد کردن ایراد نظام‌مند به نمرات 30 جلسۀ مستقل امتحانی در موقعیت‌های متفاوت زمانی و مکانی بسیار سخت‌تر از ایراد وارد بر یک آزمون سراسری یکبار در سال است که به‌صورت یکجا کل دروس تخصصی و عمومی را در یک مکان و یک زمان 3 ساعته مورد سنجش قرار می‌دهد.

 • ضریب‌پذیری دروس عمومی و تخصصی باید به‌گونه‌ای باشد که بتواند هم به هدایت تحصیلی هدفمندتر و امکان استعدادیابی بهتر کمک کند که نکتۀ قابل اعتنا و ارزشمندی است و هم آفت فعلی پذیرش دانشجو با درصدهای صفر و منفی در دروس اصلی رشته‌های دانشگاهی را از بین ببرد.

 • به‌نظر می‌رسد برای دست‌یابی به نقطۀ بهینۀ اهداف این مصوبه که می‌تواند گامی رو به جلو برای ارتقای سنجش محسوب شود، نیاز به اعتمادسازی و تبیین مزیت‌های مصوبه از طرف گروه‌های مرجع و شفاف‌سازی ابهامات وجود دارد تا فرافکنی و مخالفت غیرتخصصی، تمرکز تحصیلی و قدرت برنامهریزی صحیح را از خانواده¬ها زایل نکند.

 • آنچه به‌عنوان نتیجه اجرای مصوبه مدنظر تمامی دلسوزان ایران اسلامی قراردارد کاهش فشار غیرعلمی کنکور و ایجاد فرصت‌های عادلانه‌تر برای ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌ عالی است که با همت جمعی و طراحی کارآمدترین ضوابط فنی و دستورالعمل‌های اجرایی، آموزش‌های لازم برای نیروی انسانی، تخصیص بودجۀ مناسب، و رعایت استانداردها در تراز بینالمللی حاصل می‌شود و تبعاً فراتر از مسئولیت و توان یک نهاد سیاست‌گذاری است و همافزایی ملی را می‌طلبد.

  با احترام

  محمد صال‌مصلحیان

  رئیس انجمن ریاضی ایران

اطلاعیه تعطیلی تابستانی دبیرخانه انجمن ریاضی ایران 21 شهریور تا 4 مهر 1401

اعضای محترم انجمن ریاضی ایران
به اطلاع می رساند که بعد از برگزاری کنفرانس ریاضی  کشور و مطابق سنوات قبلی، دبیرخانه انجمن از بیست و یکم شهریور تا چهارم مهر 1401 در تعطیلات تابستانی است. سایر فعالیت‌های معمول انجام خواهد شد.
پس از این تاریخ پاسخگوی شما عزیزان خواهیم بود.
با آرزوی سلامتی🍃
دبیرخانه انجمن ریاضی ایران

نظر اعضای شاخه‌­های ریاضی و فیزیک فرهنگستان علوم در مورد مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی

شاخه‌های ریاضی و فیزیک فرهنگستان علوم متشکل از 30 نفر از استادان با مرتبه استاد تمامی و پیشکسوت و پرسابقه دانشگاه‎های کشور است که هریک مسئولیت­‌های مهم در آموزش و پژوهش کشور از مدیریت­‌های گوناگون تا ریاست دانشگاه‎ها را برعهده داشته‌­اند. این افراد، در طول خدمات دانشگاهی مسئولیت‌­های اجرائی در آزمون نهایی ورودی و طرح سؤالات آزمون را در مقاطع مختلف برعهده داشته­اند.

مطابق بند 2 اساسنامه فرهنگستان علوم، مسئولیت بررسی وضع آموزش و پژوهش کشور و ارائه پیشنهاد‎های لازم برای بهبود و ارتقاء آن به مراجع ذیربط، به عهدۀ فرهنگستان علوم است و در سال‎های اخیر موارد زیادی از مشکلات موجود در آزمون‎های ورودی دانشگاه‎ها را بررسی و به استحضار مقامات ذیربط رسانده­اند که برخی از آنها را در زیر متذکر می‌شویم:

 1. در مدت حدود سه ساعت نمی­توان اطلاعات علمی حاصل در سال‌های دبیرستانی را فقط با طرح سئوال‌های تستی سنجید.

 2. فشار روانی بسیار زیادی به دانش‌­آموزان و خانواده­‌ها قبل از آزمون وارد می‌شود.

 3. با کمترین ناراحتی در جریان آزمون، آینده دانش‌­آموز تباه می­شود.

 4. دانش­‌آموزان شهرستان‌های دور دست، که دسترسی به کلاس‌های کنکور آنچنانی نداشته و قادر به تهیه کتاب‎هائی با عناوین گوناگون تبلیغاتی، نیستند، در نگرانی و فشار روانی زیادی هستند و لذا تمرکز لازم را در مطالعه کتاب‌های درسی و سایر منابع قابل دسترس را نیز از دست می‌­دهند.

 5. دانش­آموزانی که می­توانند هزینه­های سنگین کلاس‌های کنکور و منابع تستی آنها را پرداخت نمایند تحت تأثیر روش‌های به اصطلاح تستی بی­پایه و اساس و معما گونه، تمرکز در یافتن استدلال و درک و فهم مفاهیم درسی را از دست می­دهند و تنها به حفظ مفاهیم غیرمنطقی می­پردازند.

 6. دانش­‌آموزان با هر نوع دیپلمی می­‌توانند داوطلب هر رشته دانشگاهی شوند و صرفاً با نمرات حاصل از دروس نامربوط و حتی با نمره صفر یا منفی در دروس تخصصی، وارد آن رشته شوند و در نهایت آموزش دانشگاهی ضعیف و ضعیف­‌تر شده و تدریس در کلاس‎های چنین دانشجویانی با سطح علمی ناهماهنگ، مشکلات فراوانی را برای استادان به‎وجود آورده و به کیفیت آموزش در دانشگاه­‌ها لطمه می­‌زنند.

 7. درخواست و فشار دانش‌آموزان و خانواده‌­ها و حتی مدیران مدارس به معلمان، برای آن‌که صرفاً روش تدریس کاذب تستی را دنبال کنند و از روش‎های مفهومی، استدلالی و منطقی در تدریس (مخصوصاً در دروس ریاضی) خودداری کنند.

خوشبختانه در مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی، بسیاری از اشکالات قبلی از بین رفته و اگر طرح جدید درست اجرا شود، دارای مزایای زیر خواهد بود.

 1. در آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش کشور چون فقط از دروس تخصصی آزمون به عمل می‌­آید، در طرح سؤال می­‌توان وقت بیشتری را برای هر موضوع در نظر گرفت و به‌جای تست­‌های حداکثر سه دقیقه­‌ای، مثلاً تست‎های 5 دقیقه­‌ای یا بیشتر طراحی کرد تا داوطلب بتواند با تفکر بیشتر و منطقی‌تر و در صورت لزوم با انجام محاسبات، به سؤالات پاسخ دهد، نه صرفاً با مراجعه به حفظیات خود به سؤالات جواب دهد.

این نوع آزمون باعث تقویت تفکر علمی در یادگیری دروس دبیرستانی و حتی دبستانی و توجه به مفاهیم و استدلال‌های لازم و مطالعه دقیق کتاب‎های درسی می‌شود، (که قرار است بازنگری شوند).

 1. در این طرح دانش‌­آموزان برای کسب 40 تا 60 درصد نمره آزمون ورودی، که به معدل امتحانات نهایی سراسری آنها در پایه‌های 10 تا 12 مربوط می‌شود، با فراغت خاطر بیشتری کتاب‌های درسی خود را دقیق و با درک و فهم مطالب مطالعه می‎کنند و در امتحانات نهایی سراسری بدون پرداخت هیچگونه هزینه اضافی و بدون فشار روانی شرکت می‌نمایند و عدالت آموزشی برقرار می­شود.

 2. از آنجا که در طرح جدید‌، آزمون سازمان سنجش سالی دو بار برگزار می­شود، (آزمون دی­ماه باید صرفاً به افراد دارای دیپلم اختصاص یابد تا از آسیب به آموزش سال ششم دبیرستانها کاسته شود) لذا هر دانش‌­آموز می­‌تواند در هر دو آزمون شرکت کند و از بالاترین امتیاز اخذ شده جهت پذیرش در دانشگاه‎ها، استفاده نماید.

 3. در این روش ملاک پذیرش دانشجو در دانشگاه، نمرات اخذ شده در امتحانات نهایی سراسری سه سال آخر دبیرستان (حدود 30 جلسه امتحان) و یک آزمون ورودی از دروس تخصصی خواهد بود. مسلماً این نوع ارزیابی با روش فعلی که یک آزمون سه ساعته تستی است، تفاوت بسیاری خواهد داشت و همچون گذشته وضعیت زندگی و آینده دانش­‌آموز، صرفا در طی سه ساعت تعیین نمی‌شود.

 4. کسانی که بدون مطالعه دقیق طرح جدید کنکور و بدون در نظر گرفتن مزایای این طرح نسبت به روش آزمون‎های قبلی، با این مصوبه مخالفت می­‌کنند، به نکات قوت طرح جدید توجه ندارند. مثلاً تصور می‌کنند که برگزاری امتحانات دبیرستانی همچون گذشته خواهد بود و اعمال نظر معلمین هر مدرسه در نمره دادن دخیل خواهد بود، در حالی که در طرح جدید نمرات دروس امتحانات نهایی در اختیار معلمین هر مدرسه نخواهد بود که بتوانند در نمرات دانش‌آموزان خود دخالتی داشته باشند.

 5. آزمون نهایی مدارس برای کلاسهای ششم دبیرستان‌ها سراسری است و در رفع چالش تصحیح برگه‌­های امتحانی، پیش­بینی شده است که تصویر برگه‌­های امتحانی در هر شهرستان به صورت برخط درآمده، هر برگه به دو نفر در شهرهایی غیر از شهر محل برگزاری امتحان برای تصحیح ارسال شود. اگر نمره‌­های داده شده توسط آن دو نفر با یکدیگر همخوانی داشته باشند معدل آن دو نمره ملاک خواهد بود. و اگر دو نمره تفاوت معنی‌­داری داشته باشند دوباره به صورت برخط به نفر سوم ارجاع می­شود و معدل سه نمره، نمره نهائی آن ورقه خواهد بود. با این شیوه تا اندازۀ قابل قبولی عدالت آموزشی برقرار خواهد شد.

 6. برای سالهای بعد همین روش برای امتحانهای دهم و یازدهم دبیرستان‌ها تکرار می­شود و در نهایت دانش­‌آموزان در هر نقطه از کشور می­توانند بدون فشار روحی در امتحانات دبیرستان و آزمون سراسری شرکت کرده در صورت شایستگی در دانشگاه‌ها پذیرش شوند.

 7. وزن­های نمرات حاصل از آزمون و امتحانات دبیرستانی، چنان خواهند بود که در نهایت وزن نمرات دروس تخصصی دست کم دو برابر وزن نمرات دروس غیر اختصاصی، در هر رشته دانشگاهی می­‌باشد.

 8. در نهایت امید است که برحسب مصوبه­‌ای از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی آموزش و پرورش، دستورالعمل­‌ها و امکانات مناسب ایجاد و نظارت قابل قبولی پیش­بینی شود و این طرح جالب که چندین سال روی آن کار انجام شده است، به نحو احسن اجرا شود.

مگردیچ تومانیان، رئیس شاخه ریاضی                               محمدمهدی شیخ جباری، رئیس شاخه فیزیک

اعضای شاخه ریاضی فرهنگستان علوم

فایل pdf

آیین‌ نامه و فراخوان جایزه ابوریحان ۱۴۰۲

آیین نامه جایزه ابوریحان فرهنگستان علوم

فرم مشخصات علمی و سوابق آموزشی و پژوهشی نامزدهای دريافت جايزه ابوريحان

گزارش فعالیت سالانه انجمن ریاضی ایران (مهر ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱)

گزارش فعالیت سالانۀ انجمن ریاضی ایران

انجمن ریاضی ایران با تشریک مساعی اعضای شورای اجرائی و همکاری علاقه‌مندان به ارتقای ریاضیات کشور به تدوین و اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌هایی از مهر ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱ پرداخته است که خلاصۀ آن تقدیم علاقه‌مندان می‌شود. در اینجا لازم می دانم که از طرف همکارانم در شورای اجرائی از روسا و اعضای شوراهای اجرائی پیشین و کلیۀ آحاد جامعۀ ریاضی کشور که سخاوتمندانه انجمن را در انجام رسالت خود در کارگروه‌های آن یا به‌طور انفرادی یاری رسانده‌اند و نام آنها در این گزارش مختصر درج نشده است، صمیمانه تشکر نمایم.

۱. آموزش مدرسه‌ای و دانشگاهی کشور

 • انتخاب آقای دکتر مجید میرزاوزیری بهعنوان مسئول کارگروه ریاضیات مدرسه‌ای و آقای دکتر فرشید عبداللهی به عنوان مسئول کارگروه ریاضیات دانشگاهی.

 • انتشار بیانیۀ اول انجمن ریاضی ایران در آموزش ریاضی مدرسه‌ای «آموزش ریاضی در دبستان».

 • انتشار بیانیۀ دوم انجمن ریاضی ایران در آموزش ریاضی مدرسه‌ای «چالش کنکور و آموزش‌های سطحی».

 • انتشار بیانیۀ سوم انجمن ریاضی ایران در آموزش ریاضی مدرسه‌ای «ضرورت آموزش‌های ضمن خدمت».

 • نامه به رئیس سازمان سنجش کشور در مورد کنکور.

 • برگزاری نشست جمعی از اعضای انجمن ریاضی ایران با رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برای بررسی وضعیت علوم پایه و راه‌بردهای عملی برای پیشرفت پایدار و ارتقای آن.

 • دیدار رئیس انجمن ریاضی ایران و رئیس گروه ریاضی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در مورد چالش‌های مربوط به آموزش ریاضی و کتب درسی.

 • تصویب طرح پژوهشی «نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود نگرش دانشآموزان دورۀ متوسطه و دانشجویان نسبت به ریاضیات» برای ارسال به وزارت.

 • اجرای طرح «تدوین استانداردهای برنامۀ درسی ریاضی مدرسه‌ای در ایران» با صندوق حمایت از پژوهشگران توسط آقای دکتر ابوالفضل رفیع‌پور.

 • برگزاری نشست مجازی با حضور دکتر احمد عرفانیان، مدیرکارگروه تخصصی علوم ریاضی برای معرفی برنامه بازنگری شده جدید کارشناسی ریاضیات و کاربردها.

برگزاری میزگرد چالشهای نوپدید در آموزش ریاضی با همکاری آقای دکتر سعید علیخانی در دانشگاه یزد.

۲. عمومیکردن ریاضیات

 • برگزاری نشستهای ویژه برای عمومیکردن ریاضیات.

 • برگزاری روز جهانی عدد پی در اسفندماه ۱۴۰۰ .

 • حمایت از برگزاری دهۀ ریاضیات در آبان ‌ماه ۱۴۰۰ در اقصی نقاط کشور.

 • ایراد سخنرانی‌های عمومی توسط اعضای شورای اجرائی.

 • تلاش‌ آقای دکتر مجید میرزاوزیری در شبکه‌های اجتماعی برای عمومی‌کردن ریاضیات.

۳. کمیتۀ بانوان انجمن

 • انتخاب خانم دکتر اشرف دانشخواه بهعنوان رئیس کمیتۀ بانوان.

 • ارتباط منظم با رابطین کمیتۀ بانوان و اطلاع‌رسانی فعالیت‌های بین‌المللی CWM.

 • برگزاری سه کارگاه برای دبیران در دانشگاه سیستان و بلوچستان در مهرماه ۱۴۰۰.

 • برگزاری مراسم روز جهانی ریاضیات در ۲۳ اسفند ۱۴۰۰.

 • مشارکت در برگزاری دهۀ ریاضیات در ۵ آبان ماه ۱۴۰۰ .

 • برگزاری « چهارمین گرامیداشت روز زنان در ریاضیات» همزمان با زادروز زنده‌یاد پروفسور مریم میرزاخانی در ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱.

 • برگزاری روز ملی ریاضیات و حکیم عمر خیام در ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱.

۴. بولتن انجمن ریاضی ایران

 • ارتقای بولتن انجمن ریاضی از چارک Q4 (با ضریب تأثیر ۰.۶۴۴ در سال ۲۰۲۰) به چارک Q3 (با ضریب تأثیر ۰.۷۷۶ در سال ۲۰۲۱) بر اساس اطلاعات پایگاه Web of Science در مورد ضریب تأثیر مجلات (Journal Impact Factor).

 • قرارگرفتن بولتن انجمن ریاضی ایران جزء ۲۵ درصد بالای نشریات اشپرینگر در کیفیت عملکرد هیأت تحریریه بر اساس نظرسنجی از نویسندگان.

 • تقدیر از بولتن بهعنوان یکی از نشریات برتر توسط کمیسیون نشریات وزارت علوم.

 • بازبینی آییننامه بولتن بهپیشنهاد هیئت تحریریه و تصویب شورای اجرایی و با درنظرگرفتن پیشرفتهای اخیر نشریه، نیازهای آتی آن و توجه به جهت‌گیریهای جدید نشریات بین المللی.

 • ضمن تقدیر از آقای دکتر سلیمانی دامنه و هیئت تحریریه پیشین بولتن بهخاطر موفقیت‌های بولتن، انتخاب آقای دکتر مجید گازر بهعنوان سردبیر جدید بولتن انجمن.

 • ایجاد تمهیداتی با همکاری اشپرینگر برای اجرای مدل CAP که در آن هر مقاله بعد از پذیرش و صفحه‌بندی ظرف یک ماه در شمارۀ جاری چاپ می شود (حذف انتظار چاپ برای مقالات پذیرفته شده در بولتن).

۵. نشریۀ فرهنگ و اندیشه ریاضی

 • ضمن تقدیر از تلاش‌های آقای دکتر روح‌الله جهانی‌پور و هیئت تحریریه پیشین برای ارتقای کیفی مقالات فرهنگ و اندیشه ریاضی، انتخاب آقای دکتر سعید مقصودی بهعنوان سردبیر جدید فرهنگ و اندیشه ریاضی.

 • بازنگری در آییننامه فرهنگ و اندیشه ریاضی بهپیشنهاد هیئت تحریریه و تصویب شورای اجرایی و با توجه به آیین‌نامه نشریات علمی وزارت، مأموریت این نشریه در عمومیسازی ریاضی و نیز تجربۀ نشریات مشابه در سطح ملی.

 • تلاش برای کمکردن طول دورۀ داوری مقالات دریافتی و چاپ سریع‌تر مقالات پذیرفته شده در فرهنگ و اندیشه ریاضی.

  ۶. خبرنامه

 • ضمن ارج نهادن به تلاش‌های آقای دکتر احمد صفاپور و هیئت تحریریه پیشین خبرنامه، انتخاب آقای دکتر داود خجسته سالکویه بهعنوان سردبیر جدید خبرنامۀ انجمن ریاضی ایران.

 • ایجاد سامانۀ ارسال برخط برای خبرنامه.

 • پوشش بیشتر و سریع تر اخبار تازه، جالب، و مهم در سطح ملی و بین‌المللی توسط خبرنامه.

۷. مجله انجمن ریاضی ایران

 • تلاش‌های مؤثر آقای دکتر علیرضا عبداللهی، سردبیر نشریۀ انجمن ریاضی ایران، برای چاپ مقالات پژوهشی

باکیفیت.

 • دعوت از ریاضیدانان خوب داخل و خارج از کشور برای ارسال مقاله به این نشریۀ نوپا.

۸. اشتغال و ارتباط با صنعت

 • انتخاب استاد دکتر فائزه توتونیان بهعنوان مسئول کارگروه ارتباط انجمن با صنعت و اشتغال دانشآموختگان.

 • تلاش وکمک انجمن ریاضی ایران به رفع معضل اشتغال دانشآموختگان در سطح ملی برای رشته‌های علوم ریاضی با ارائۀ راهکارهای مختلف.

 • انتشار بیانیۀ انجمن ریاضی ایران در مورد «پسادکتری صنعتی و فرصت مطالعاتی در صنعت و جامعه».

۹. فعالیت‌های بینالمللی انجمن

 • انتخاب آقای دکترعلی ایرانمنش به‌عنوان مسئول کمیتۀ بین‌الملل انجمن.

 • تلاش آقای دکتر علی ایرانمنش برای پرداخت بخشی از بدهی پنجسالۀ کشور مربوط به حق عضویت ایران در گروه ۴ اتحادیۀ بین‌المللی ریاضیات (IMU) با حمایت مالی وزارت علوم.

 • امضای اعلامیه علم در تبعید «حمایت از دانشمندان در معرض خطر، آواره، و پناهنده: فراخوانی برای اقدام» توسط انجمن ریاضی ایران.

 • برگزیدهشدن خانم دكتر زهره مستقيم (سفير CWM در ايران) به‌عنوان «عضو شورای اجرايی انجمن رياضی زنان در آسيا و اقيانوسيه».

 • انتشار بیانیۀ روث چارنی، رئیس انجمن ریاضی امریکا بهدعوت رئیس انجمن ریاضی ایران.

 • انتخاب آقای دکتر رشید زارع نهندی به‌عنوان نمایندۀ انجمن در کمیتۀ راهبردی برگزاری مدرسه‌های CIMPA در آسیا و اروپا.

 • شرکت خانم دکتر اشرف دانشخواه و آقای دکتر علی ایرانمنش در مجمع عمومی IMU و کنگرۀ بین‌المللی ریاضی‌دانانICM2022.

۱۰. سال جهانی علوم پایه

 • حضورآقای دکتر محمد جلوداری ممقانی و رئیس انجمن بهعنوان نمایندۀ انجمن ریاضی در ستاد اجرایی ملی این سال برای نشاندادن اهمیت علوم پایه در توسعۀ علمی و فناوری کشور.

 • انتخاب آقای دکتر علی ایرانمنش بهعنوان نمایندۀ انجمن در کارگروه پیشنهاد برنامه هفتم توسعه در حوزۀ علوم پایه به مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری.

 • دریافت پیام آقای دکتر جواد مشرقی به‌عنوان رئیس انجمن ریاضی کانادا به‌مناسبت سال بین‌المللی علوم پایه و پیشرفت پایدار (به‌دعوت رئیس انجمن ریاضی ایران).

 • معرفی آقای دکتر علی ایرانمنش برای کارگروه پیشنهاد برنامۀ هفتم در حوزۀ علوم پایه و آقای دکتر رشید زارع نهندی برای کارگروه رصد (فارغ التحصیلان، نظارت و ارزیابی، برنامه ها و مطالبات اداری) به ستاد اجرایی سال جهانی علوم پایه.

۱۱. کنفرانس‌ها و سمینارهای انجمن

 • انتخاب آقای دکتر فرشید عبداللهی بهعنوان مسئول کارگروه همایش‌های انجمن.

 • تخصیص بخشی از حق ثبت‌نام همایش‌های انجمن برای پوشش هزینه‌های انجمن.

 • شورای اجرائی انجمن از کلیۀ برگزارکنندگان درخواست نموده است که در دورۀ پساکرونا برگزاری حضوری همایش‌ها را در اولویت قرار دهند.

 • همایش‌های ماهانه انجمن زیرنظر آقای دکتر علی رجائی با دعوت از ریاضیدانان سرشناس بین‌المللی با هدف آشنایی جامعۀ علمی کشور با آخرین دستاوردها در شاخه‌های مختلف ریاضی برگزار میشود.

 • برگزاری کنفرانس سالانۀ ریاضی کشور و سایر سمینارهای تخصصی انجمن در موعد مقرر و به‌طور مجازی. از جمله:

 • شانزدهمین سمینار معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی

 • پنجمین سمینار آنالیز غیرخطی و بهینه سازی

 • دهمین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردهای آن

 • بیست و هفتمین سمینار جبر

 • نهمین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها

 • یازدهمین سمینار جبرخطی و کاربردهای آن

 • دهمین همایش ریاضی دانشگاه پیام‌نور

 • هفتمین سمینار آنالیز تابعی و کاربردهای آن

 • بیست و پنجمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن

 • نهمین سمینار آنالیز عددی و کابردهای آن

 • هفتمین همایش ریاضیات و علوم انسانی

 • چهارمین سمینار ملی کنترل و بهینه سازی

 • اولین همایش ملی تولید محتوای الکترونیکی برای علوم و ریاضیات دبستان

 • دهمین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران

 • اولین سمینار ریاضیات کاربردی و صنعتی

 • کنفرانس بینالمللی جبر ناجابجایی و کاربردهای آن

 • اولین همایش ملی پژوهش‌های کاربردی در علوم پایه

 • سومین سمینار سیستمهای دینامیکی و نظریههای هندسی

۱۲. نکوداشت پیشکسوتان ریاضی کشور

 • حمایت انجمن از برگزاری مراسم نکوداشت ریاضیدانان برجستۀ کشور بهعنوان فعالیتی فرهنگی بسیار شایسته. به عنوان نمونه، حمایت معنوی از برگزاری مراسم نکوداشت استاد دکتر فائزه توتونیان در دی‌ماه ۱۴۰۰ در دانشگاه فردوسی مشهد.

۱۳. حمایت شهرداری تهران از انجمن

 • تخصیص ۵۰ میلیون تومان از طرف آقای دکتر علیرضا زاکانی، شهردار محترم تهران، به انجمن ریاضی ایران.

 • موافقت آقای مهندس مسعود رنجبریان، شهردار محترم منطقه ۶ تهران، با ادامۀ فعالیت انجمن ریاضی ایران درساختمان پارک ورشو.

۱۴. صندوق حامیان انجمن ریاضی

 • تأسیس «صندوق حامیان انجمن ریاضی ایران» با مدیریت استاد دکتر امیدعلی کرم‌زاده و همکاری خانم دکتر فرشته ملک برای مهیاکردن مسیری مشخص برای حمایت تکتک اعضای خانوادۀ ریاضیدانان ایرانی و دوستداران ریاضیات از انجمن‌.

 • دعوت از همۀ علاقه‌مندان به ریاضیات کشور برای کمک به این صندوق.

۱۵. همکاری با سایر انجمن‌ها و نهادهای علمی کشور

 • عضویت استاد دکتر امیدعلی کرم‌زاده و رئیس انجمن از دورۀ جدید شورای اجرائی بههمراه بسیاری از رؤسا و اعضای دوره‌های پیشین شورای اجرایی انجمن در شاخۀ ریاضی فرهنگستان و ایجاد تمهیدات لازم برای همکاری‌های بیشتر انجمن و فرهنگستان.

 • انتشار بیانیۀ مشترک انجمن ریاضی ایران و انجمن فیزیک ایران در مورد ضرورت آموزش مبحث انتگرال در دورۀ متوسطۀ دوم.

 • همکاری با کمیسیون انجمن‌های علمی ایران.

 • همکاری با شورای انجمن‌های علمی ایران.

۱۶. انتشار کتاب

 • تصویب نمونۀ قرارداد انجمن با یک ناشر خصوصی برای انتشار کتاب‌های ریاضی مورد نظر انجمن و با آرم انجمن.

 • انتشار کتاب‌های مربوط به نقش ریاضیات در علم و فناوری، مانند «رﯾﺎﺿﯿﺎت، اﻧﻔﺠﺎر اداﻣﻪ دارد».

۱۷. مسابقۀ ریاضی دانشجويی

 • انتخاب استاد دکتر امیدعلی کرم‌زاده بهعنوان ناظر مسابقات ریاضی.

 • انتصاب آقای دکتر بیژن احمدی کاکاوندی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، بهعنوان رئیس کمیتۀ علمی مسابقات ریاضی دانشجویی کشور.

 • برگزاری چهل و چهارمین مسابقۀ ریاضی کشور در روزهای ۱۹ و۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ بهشیوه جدید غیرمتمرکز در چندین حوزه در سطح کشور پس از وقفه ناشی از شیوع کرونا.

 • برگزاری مراسم اختتامیه در دانشگاه الزهرا با همکاری خانم دکتر نسرین سلطانخواه و گروه همکاران، و با حمایت مالی بنیاد ملی نخبگان.

 • کمک به شناسائی استعداد افرادی که در سال ۱۳۹۹ یا ۱۴۰۰ دانش‌آموخته شده‌اند از طریق ایجاد امکان شرکت جداگانه آنها در مسابقۀ این دوره.

 • واگذاری مسئولیت تدوین جلد دوم کتاب مسابقات ریاضی دانشجویی کشور (سؤالات و پاسخ‌ها) به آقای دکتر مجتبی قیراطی.

۱۸. مسائل دوماهانه ریاضی انجمن

 • انتشار مجموعۀ سوالات ریاضی برای حل بهطور دوماهانه زیر نظر آقای دکتر بیژن احمدی کاکاوندی با همکاری تیم مسابقات انجمن در سایت انجمن از بهار ۱۴۰۱.

۱۹. تاریخ شفاهی ریاضیات ایران

 • اجرای طرح تدوین تاریخ شفاهی ریاضیات کشور توسط آقای دکتر محمدجلوداری ممقانی، آقای دکتر مسعود آرین‌نژاد و گروه همراه.

 • تلاش برای تدوین کتابچۀ مفاخر ملی و ایرانیان تأثیرگذار در ریاضیات جهان.

 • تشکیل کمیتۀ تاریخ ریاضیات.

۲۰. واژه‌نامه انجمن ریاضی

 • انتخاب آقای دکتر محمدجلوداری ممقانی بهعنوان مسئول کارگروه واژه‌نامۀ ریاضی با همکاری آقای دکترآرین‌نژاد.

 • آماده‌سازی ویراست دوم واژه‌نامۀ ریاضی و آمار برای انتشار توسط مرکز نشر دانشگاهی جهت استفاده ریاضی‌نویسان.

 • الکترونیکیکردن واژه‌نامۀ انجمن.

 • برگزاری نشست واژه‌گزینی و ریاضی‌نویسی توسط آقای دکتر محمد جلوداری ممقانی.

۲۱. جوایز انجمن

 • انتصاب آقای دکتر عباس سالمی پاریزی به عنوان «مسئول جوایز انجمن ریاضی ایران» از ابتدای مهر ۱۴۰۰ تا پایان شهریور ۱۴۰۳.

 • تدوین و تصویب آیین‌نامه کلی جوایز انجمن.

 • تغییر جایزه دکتر بهزاد به جایزه انجمن ریاضی ایران و تصویب آیین ‌نامه آن

 • اهدای جوایز انجمن ریاضی ایران: دکتر رجبعلی‌پور، دکتر هشترودی، دکتر عباس ریاضی کرمانی، دکتر فاطمی، و دکتر شفیعیها.

۲۲. دفتر انجمن ریاضی ایران

 • کسب رتبه +A توسط انجمن ریاضی ایران در بین انجمن‌های علمی و تقدیر از انجمن در همایش شورای انجمنهای علمی کشور که حاصل تلاش‌های زیاد و دلسوزانه رئیس انجمن، آقای دکتر واعظ‌پور، و اعضای شورای اجرائی پیشین انجمن بود.

 • رسیدگی به امور اداری و مالی انجمن با تلاش مؤثر و صمیمانه خانمها اکرم صادقی (رئیس دفتر انجمن)، مولود بیات، زهرا بختیاری، و سمانه بختیاری زیر نظر خزانه ‌دار و رئیس انجمن.

 • جذب و پیگیری امور اعضای حقیقی و حقوقی انجمن زیر نظر خانم دکتر فرشته ملک.

 • فعالترشدن گروه واتساپ و ارتباط با نمایندگان انجمن از طریق شبکه‌های اجتماعی.

محمد صال مصلحیان

رئیس انجمن ریاضی ایران

برنامه سالانه انجمن ریاضی ایران (مهر ۱۴۰۱ الی شهریور ۱۴۰۲)

 • تعامل بیشتر با نهادهای آموزشی کشور در راستای ارتقای سطح ریاضیات مدرسه‌ای و دانشگاهی

 • تعامل بیشتر با نهادهای پژوهشی کشور در راستای ارتقای سطح کیفی پژوهش‌های ریاضی

 • تلاش بیشتر برای ارتباط بیش از پیش تحقیقات ریاضی با نیازهای جامعه‌ و صنعت

 • همکاری با کمیته‌های برنامه‌ریزی درسی وزارت علوم و آموزش و پرورش

 • تلاش برای همکاری با سازمان‌ها و انجمن‌های برجسته در سطح بین‌المللی

 • تأمین حق عضویت در گروه پنج اتحادیه جهانی ریاضی

 • ارتباط مستمر و مستحکم با گروه‌های ریاضی دانشگاه‌ها

 • تعامل بیشتر با نمایندگان انجمن ریاضی ایران در دانشگاه‌ها

 • تلاش برای افزایش اعضای حقیقی و حقوقی دانشگاه‌ها و مراکز داخل و خارج از کشور

 • جذب کمک‌های مردمی برای صندوق حامیان انجمن

 • تأمین هزینه‌های انجمن

 • برگزاری مسابقات ریاضی دانشجویی کشور

 • تقویت کنفرانس‌ها و سمینارهای انجمن ریاضی ایران

 • برگزاری منظم و بهبود کیفیت همایش‌های ماهانه انجمن

 • به روزرسانی آئین‌نامه‌های جوایز انجمن ریاضی ایران

 • تلاش برای ارتقای جایگاه بولتن انجمن ریاضی ایران

 • تلاش برای ارتقای کیفیت مقالات مجله انجمن ریاضی ایران

 • تلاش برای ارتقای کیفیت مقالات فرهنگ و اندیشه ریاضی

 • بهبود کیفی اخبار و مقالات خبرنامه انجمن ریاضی ایران

 • پیگیری طرح‌های مربوط به تاریخ ریاضیات ایران

 • الکترونیکی کردن واژه‌نامه ریاضی

 • ارتقای سایت انجمن ریاضی ایران

*برنامه سالانه انجمن ریاضی ایران برای سال۱۴۰۲-۱۴۰۱ در مجمع عمومی انجمن ریاضی ایران در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ به تصویب حاضران در جلسه رسید.

مجمع عمومی سالانه انجمن رياضی ايران تشکیل گردید

مجمع عمومی سالانه انجمن رياضی ايران روز سه‌شنبه ۱۵ شهریورماه  از ساعت 17 تا  19 به صورت برخط در پنجاه و سومین کنفرانس ریاضی کشور با حضور حدود ۱۲۰ شرکت کننده برگزار شد.

مجمع عمومی انجمن ریاضی ایران امروز از ساعت 17 الی 19 برگزار خواهد شد

مجمع عمومی سالانه انجمن رياضی ايران امروز  از ساعت 17 تا  19 با سیستم برخط دانشگاه علم و فناوری مازندران برگزار خواهد شد. از كليه اعضای محترم انجمن دعوت می‌شود  در اين جلسه حضور يابند.

خواهشمند است نام و نام خوانوادگی خود را به طور کامل  به انگلیسی وارد  کنید و در  جلسه شرکت نمایید.

لینک برگزاری جلسه:  https://s1.mazust.ac.ir/aimc53

دبیرخانه انجمن ریاضی ایران

آآگهی تشکیل مجمع عمومی1401

ششمین گردهمایی سالانه کمیته بانوان انجمن ریاضی ایران امروز ساعت 17 برگزار خواهد شد

اهدای جایزه فاطمی در مراسم افتتاحیه پنجاه و سومین کنفرانس ریاضی ایران

جایزه فاطمی در مراسم افتتاحیه پنجاه و سومین کنفرانس ریاضی ایران به آقای علی عباسی دبیر بازنشسته ریاضی از شهر بهشهر (استان مازندران) اهدا شد.

 

لوح اهدایی به آقای عباسی