فرهنگ و اندیشه ریاضی شماره ۶۶ (بهار و تابستان ۹۹) منتشر شد.

فرهنگ و اندیشه ریاضی شماره ۶۶ (بهار و تابستان ۹۹) منتشر شد.

فهرست مطالب

كارگاه آنلاين آناليز هارمونيك و كاربردهای در آذرماه 1399 برگزار می‌شود

سخنرانی‌های ماهانه انجمن ریاضی ایران راه اندازی شد.

تجربه زیسته تدریس ریاضی در دوره همه‌گیری کرونا

 

موضوع جلسه بعدی هسته پژوهشی آموزش ریاضی، مرکز پژوهشی ریاضی ماهانی در مورد تجربه زیسته تدریس ریاضی در دوران همه گیری کرونا است.
این جلسه در روز پنج شنبه به تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۹۹ از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح برگزار خواهد شد.
برای مشارکت در این جلسه و ارائه تجربه زیسته خود، کلیک نمایید.

 

موسسه تحقیقات ریاضی دکتر مصاحب در دانشگاه خوارزمی برگزار می‌کند

پانزدهمین سمینار معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی در اسفندماه برگزار می‌شود

دهمین همایش نمایندگان انجمن ریاضی ایران برگزار می شود

دهمین همایش نمایندگان انجمن ریاضی ایران روز چهارشنبه ۷ آبان ماه ۱۳۹۹ با حضور جمعی از نمایندگان انجمن از سراسر دانشگاه های کشور به صورت الکترونیکی برگزار می شود.