‏دهمین سمینار جبر خطی و کاربردهای آن، ۲۹-۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۹ برگزار می‌شود

نامه تبریک رئیس انجمن ریاضی ایران به رئیس انجمن ریاضی کانادا

دکتر جواد مشرقی بعنوان رییس انجمن ریاضی کانادا انتخاب شد

کرونا فرصتی طلایی برای بازنگری سیاست‌های آموزش عالی

انتخاب عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان به عنوان استاد سرآمد ملی