مطالب توسط زهرا بختیاری

هفتمین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها برگزار شد.

هفتمین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها در روزهای 27 و 28 دی ماه 1397  به همت  انجمن ریاضی ایران و دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهید بهشتی با حضور جمعی از متخصصین آنالیز هارمونیک کشور و دانشجویان تحصیلات تکمیلی  در این دانشگاه برگزار گردید. از مقالات ارسال شده به سمینار  44 مقاله برای ارائه سخنرانی و […]