مطالب توسط زهرا بختیاری

فهرست مطالب خبرنامه 168 – 167 بهار و تابستان 1400

تصویر روی جلد  تقویم همایش‌ها فهرست مطالب سرمقاله نوشته‌ها دو دوست مکمل ریاضی محض و ریاضی کاربردی جایزۀ استیل سال 2022 به ریچارد استنلی اعطا می‌شود روش‌های اثبات در هزارۀ جدید فراخوان «روز جهانی عدد پی» و فراخوان «2022، سال بین‌المللی علوم پایه و پیشرفت پایدار» پیام رئیس انجمن ریاضی امریکا به مناسبت سال بین‌المللی […]

ارتقای کره جنوبی به گروه 5 اتحادیۀ جهانی ریاضیات

ارتقای کره جنوبی به گروه 5 اتحادیۀ جهانی ریاضیات تقاضای جمهوری کره مبنی ارتقای گروه خود مورد موافقت اتحادیۀ جهانی ریاضیات قرار گرفت و از فوریۀ 2022 گروه این کشور از 4 به 5 ارتقا یافت. لازم به ذکر است که تقاضای ارتقای گروه یک کشور، بین اعضای اتحادیه به رای گذاشته می شود و […]