مطالب توسط زهرا بختیاری

پژوهشگر جوان نباید دغدغه تأمین معاش داشته باشد

  ایسنا/خراسان رضوی  مدیر پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: پژوهشگران ما که زندگی خود را وقف گسترش دانش و فناوری کرده‌اند، در شأن آن‌ها نیست که دغدغه تامین معاش داشته باشند. پژوهشگری که نگران مشکلات اقتصادی است نمی‌تواند روی پژوهش خود تمرکز داشته و با فراغ بال به تحقیق بپردازد. دکتر محمدصال ‌مصلحیان در گفت‌وگو با […]

فهرست مطالب خبرنامه 165 – 166 پاییز و زمستان 1399

تصویر روی جلد تقویم همایش‌ها فهرست مطالب سرمقاله نوشته‌ها چگونه یاد گرفتم که فرضیۀ ریمان را دوست بدارم و از آن بترسم علوم ریاضی و رایانه در سال 2020  حل مسئله قدیمی گرۀ کانوِی به دستِ یک دانشجوی تحصیلات تکمیلی گردهمایی‌های برگزار شده اخبار دانشگاه‌ها جوایز و فرم‌های انجمن مصوبات شورای اجرایی تصویر پشت جلد […]