چهل و پنجمین مسابقه ریاضی دانشجویی کشور در دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان برگزار شد.

سوالات روز اول

پاسخ سوالات روز اول

سوالات روز دوم

پاسخ سوالات روز دوم

بارم‌بندی سوالات

تصاویر مسابقه