سوالات و پاسخ‌ها
نتایج تیمی و انفرادی

نتایج تیمی

نتایج انفرادی

برندگان دیپلم افتخار

نتایج انفرادی دانش‌آموختگان

*تیم دانشگاه شیراز طی سه دوره متوالی موفق شد از رتبه دوازدهم در سال 1397 و رتبه هفتم در سال 1398 به رتبه سوم در سال 1401 ارتقاء پیدا کند. در مراسم اختتامیه لوح پیشرفت تیمی به این دانشگاه اهدا شد.

تصاویر چهل و چهارمین مسابقه ریاضی دانشجویی کشور