• چهل و چهارمین مسابقه ریاضی دانشجویی کشور

    با توجه به فراگیری کووید-19 و ادامه آن در چند ماه پیش‌رو، شورای اجرایی انجمن ریاضی ایران تصمیم گرفت تاریخ فعلی برگزاری مسابقه ریاضی دانشجویی را لغو کند چون اولویت اول حفظ سلامت دانشجویان و شرکت‌کنندگان است.

    اینکه آیا در سال جاری مسابقه ریاضی برگزار می‌گردد یا نه، بستگی مستقیم به وضعیت همه‌گیری بیماری در شش ماه آینده دارد که پیش‌بینی آن در حال حاضر ممکن نیست. بنابراین پس از بررسی موضوع نتیجه نهایی اعلام خواهد شد.

  •  چهل و چهارمین مسابقه ریاضی دانشجویی کشور در شهریورماه 1399 برگزار خواهد شد.

جلسه چهل و چهارمین مسابقه ریاضی دانشجویی کشور دوشنبه ۲۳ دی ماه ۹۸ در دفتر جناب آقای دکتر اردوخانی معاونت پژوهشی دانشگاه الزهرا برگزار گردید.

  •         چهل و چهارمین مسابقه ریاضی دانشجویی کشور از ۱۲ تا ۱۵ شهریورماه ۱۳۹۹ در دانشگاه    الزهرا برگزار خواهد شد. (ورود تیم‌ها از بعدازظهر روز ۱۱ شهریور خواهد بود.)

  • اولین جلسه کمیته علمی 44امین مسابقه ریاضی دانشجویی کشور برگزار شد.

اولین جلسه کمیته علمی چهل‌ و چهارمین دوره مسابقات ریاضی دانشجویی کشور در تاریخ پنجشنبه، ۱۲ دی‌ماه در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد. شرکت‌کنندگان از سمت چپ، آقایان دکتر: بیژن احمدی کاکاوندی، حمیدرضا دُربیدی، محمدرضا وِدادی، میثم علیشاهی و علی طاهرخانی.

یکی از سوالاتی که در این جلسه مطرح شد ولی مورد تصویب قرار نگرفت را ببینید:

  •  آیا A_5 را می‌توان به صورت اجتماعی از ۱۴ زیرگروه دوری نوشت؟

فراخوان چهل و چهارمین مسابقه ریاضی دانشجویی کشور

چهل و چهارمین مسابقه ریاضی دانشجویی کشور از ۱۲ تا ۱۵ شهریور 1399 در دانشگاه الزهرا برگزار می‌گردد. تاریخ ورود تیم‌ها روز ۱۱ شهریورماه می‌باشد. فرم‌های شرکت و ثبت‌نام، برای روسای دانشکده های ریاضی و نمایندگان انجمن  در همه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ارسال شده است.