نامه درخواست ملاقات حضوری رؤسای انجمن‌های علوم پایه و رئیس شاخه ریاضی فرهنگستان علوم با وزیر علوم تحقیقات و فناوری ریاست جمهوری

برای دریافت فایل نامه کلیک نمایید

نامه درخواست ملاقات حضوری رؤسای انجمن‌های علوم پایه و رئیس شاخه ریاضی فرهنگستان علوم با معاون علم و فناوری ریاست جمهوری

 

برای دریافت فایل نامه کلیک نمائید.

جلسه هم‌اندیشی رؤسای انجمن‌های علوم‌پایه در دفتر انجمن ریاضی ایران برگزار شد.

مقاله دکتر مگردیچ تومانیان رئیس شاخه ریاضی فرهنگستان علوم به مناسبت هفته پژوهش

برای دریافت فایل مقاله کلیک نمایید.

تشکیل کارگروه افت علوم پایه و ارائه چالش‌ها و راهکارها توسط رئیس انجمن ریاضی ایران

جلسه رئیس انجمن ریاضی ایران و رئیس شاخه ریاضیات فرهنگستان علوم با آقای دکتر خاکی صدیق معاون آموزشی وزارت علوم و آقای دکتر ذکائی رئیس مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم

جلسۀ رئیس انجمن ریاضی ایران و ریاست شاخه ریاضیات فرهنگستان علوم با آقای دکتر باقری قائم مقام وزیر علوم

در این جلسه که ساعت 10 صبح روز سه شنبه 98/9/12  در دفتر آقای دکتر باقری تشکیل شد  آقای دکتر واعظ پور به اتفاق آقایان: دکتر تومانیان، دکتر قاسمی هنری و دکتر معماریانی برگزار گردید، که موضوعات پیرامون افت علوم پایه و به‌ویژه موضوع توسعه کیفیت دانشگاه فرهنگیان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

جلسۀ رئیس انجمن ریاضی ایران و ریاست شاخه ریاضیات فرهنگستان علوم با آقای دکتر باقری قائم مقام وزیر علوم

فرهنگ و اندیشه ریاضی شماره 64 (بهار و تابستان 1398) منتشر شد

فرهنگ و اندیشه ریاضی شماره 64 (بهار و تابستان 1398) منتشر شد