درخواست رئیس انجمن ریاضی ایران از اساتید محترم ریاضی جهت ارسال طرح های پژوهشی به صندوق حمایت از پژوهشگران

جلسه مشترک رؤسای انجمن‌های علوم پایه و رئیس شاخه ریاضی فرهنگستان علوم و نایب رئیس اتحادیۀ انجمن‌های ایرانی علوم ریاضی با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

دومین نشست مشترک رؤسای انجمن‌های علوم پایه با حضور رئیس انجمن ریاضی ایران پنجشنبه پنجم دی ماه در محل دانشکده فیزیک دانشگاه تهران و به میزبانی انجمن فیزیک ایران برگزار گردید.

دومین نشست مشترک رؤسای انجمن‌های علوم پایه با حضور رئیس انجمن ریاضی ایران پنجشنبه پنجم دی ماه در محل دانشکده فیزیک دانشگاه تهران و به میزبانی انجمن فیزیک ایران برگزار گردید.

 

در این جلسه ابتدا طرح تأسیس خانه علم که شامل خانه ریاضی، خانه فیزیک، خانه زیست شناسی، خانه آمار، خانه شیمی و … و موزه علوم، سینمای علوم و … می‌باشد مورد بحث و بررسی قرار گرفت و کمیته‌ای جهت پیگیری و تهیه پرپوزال طرح تشکیل شد. سپس در مورد برخی از چالش‌های علوم پایه بحث و گفتگو شد.

سرکار خانم دکتر دانشخواه رئیس کمیته بانوان انجمن ریاضی ایران شدند.

نامه درخواست ملاقات حضوری رؤسای انجمن‌های علوم پایه و رئیس شاخه ریاضی فرهنگستان علوم با وزیر علوم تحقیقات و فناوری ریاست جمهوری

برای دریافت فایل نامه کلیک نمایید