هفتمین همایش مرزهای علوم ریاضی در دی ماه 1398 برگزار شد.

دهمین سمینار هندسه و توپولوژی در بهمن‌ماه 1398 برگزار خواهد شد.

گزارش مجمع عمومی اتحادیه بین‌ المللی ریاضیات منتشر شد.

دومین همایش ملی ریاضیات زیستی در خردادماه 1399 برگزار خواهد شد.

اولین جلسه کمیته علمی 44 امین مسابقه ریاضی دانشجویی کشور برگزار شد.

درخواست انجمن ریاضی ایران از دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتب درسی

انجمن ریاضی ایران از رئیس شورای برنامه‌ریزی درسی ریاضی دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتب درسی درخواست نمود که با توجه به اینکه حذف بعضی از مبحث‌ها از جمله «انتگرال» از کتاب دوازدهم موجب نگرانی همکاران در دانشگاه‌ها گردیده است و ضمن تماس‌هایی با انجمن علت را جویا شده‌اند. لذا از ایشان درخواست گردید تا دلایل حذف این مباحث را اعلام فرمایند تا به اطلاع جامعه ریاضی رسانده شود.

چهل و چهارمین مسابقه ریاضی دانشجویی کشور در شهریورماه 1399 برگزار خواهد شد.