خبرنامه انجمن ریاضی ایران شماره 160 (تابستان 1398) منتشر شد.

‏دهمین سمینار جبر خطی و کاربردهای آن، 26-29 مرداد ماه 1399 برگزار می‌شود

نامه تبریک رئیس انجمن ریاضی ایران به رئیس انجمن ریاضی کانادا

یک ایرانی در دانشگاه “ام‌آی‌تی” رییس دپارتمان‌ شد

دکتر جواد مشرقی بعنوان رییس انجمن ریاضی کانادا انتخاب شد

کرونا فرصتی طلایی برای بازنگری سیاست‌های آموزش عالی

انتخاب عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان به عنوان استاد سرآمد ملی