دومین نشست مشترک رؤسای انجمن‌های علوم پایه با حضور رئیس انجمن ریاضی ایران پنجشنبه پنجم دی ماه در محل دانشکده فیزیک دانشگاه تهران و به میزبانی انجمن فیزیک ایران برگزار گردید.

دومین نشست مشترک رؤسای انجمن‌های علوم پایه با حضور رئیس انجمن ریاضی ایران پنجشنبه پنجم دی ماه در محل دانشکده فیزیک دانشگاه تهران و به میزبانی انجمن فیزیک ایران برگزار گردید.

 

در این جلسه ابتدا طرح تأسیس خانه علم که شامل خانه ریاضی، خانه فیزیک، خانه زیست شناسی، خانه آمار، خانه شیمی و … و موزه علوم، سینمای علوم و … می‌باشد مورد بحث و بررسی قرار گرفت و کمیته‌ای جهت پیگیری و تهیه پرپوزال طرح تشکیل شد. سپس در مورد برخی از چالش‌های علوم پایه بحث و گفتگو شد.

ارسال طرح اصلاح کنکور به دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی

سرکار خانم دکتر دانشخواه رئیس کمیته بانوان انجمن ریاضی ایران شدند.

نامه درخواست ملاقات حضوری رؤسای انجمن‌های علوم پایه و رئیس شاخه ریاضی فرهنگستان علوم با وزیر علوم تحقیقات و فناوری ریاست جمهوری

برای دریافت فایل نامه کلیک نمایید

نامه درخواست ملاقات حضوری رؤسای انجمن‌های علوم پایه و رئیس شاخه ریاضی فرهنگستان علوم با معاون علم و فناوری ریاست جمهوری

 

برای دریافت فایل نامه کلیک نمائید.

جلسه هم‌اندیشی رؤسای انجمن‌های علوم‌پایه در دفتر انجمن ریاضی ایران برگزار شد.

مقاله دکتر مگردیچ تومانیان رئیس شاخه ریاضی فرهنگستان علوم به مناسبت هفته پژوهش

برای دریافت فایل مقاله کلیک نمایید.

نشست علمی چالش‌ها و فرصت‌های ریاضیات کشور برگزار شد.