اخبار

مسائل دوماهانه ریاضی انجمن

مقالات و نظرها

در دام مجلات غارتگر نیافتیم!

لینک به مقاله کامل (انگلیسی) نشریات غارتگر نشریاتی با استاندارد…

چت جی پی تی!

اخیرا استفاده از ربات گفتگوگر ChatGPT، به عنوان یک مدل بزرگ زبان…

اطلاعیه‌ها