اخبار

مسائل دوماهانه ریاضی انجمن

مقالات در مجلات بین المللی فاخر و مجلات انجمن ها

آن چه در خبرنامه خواهید خواند

گزارش «نهمین سمینار آنالیز عددی و کاربردهای آن»

گزارش «نهمین سمینار آنالیز عددی و کاربردهای آن»…

گزارش «اولین سمینار ریاضیات کاربردی و صنعتی»

گزارش «اولین سمینار ریاضیات کاربردی و صنعتی»…

پیام رئیس انجمن ریاضی کانادا به‌مناسبت سال بین‌المللی علوم پایه و توسعۀ پایدار

پیام رئیس انجمن ریاضی کانادا به‌ مناسبت سال بین‌المللی علوم …

اطلاعیه‌ها