اخبار

مسائل دوماهانه ریاضی انجمن

مقالات در مجلات بین المللی فاخر و مجلات انجمن ها

آن چه در خبرنامه خواهید خواند

گزارش «اولین نشست هم‌اندیشی در مورد سال بین‌المللی علوم پایه 2022 در دانشگاه یزد »

گزارش «اولین نشست هم‌اندیشی در مورد سال بین‌المللی علوم پایه 2022 …

گزارش «نهمین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها»

گزارش «نهمین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها»…

گزارش «یازدهمین سمینار جبرخطی و کاربردهای آن»

گزارش «یازدهمین سمینار جبرخطی و کاربردهای آن»  …

اطلاعیه‌ها