اخبار

مسائل دوماهانه ریاضی انجمن

مقدمه

مقالات و نظرها

معیارهای تشخیص يك ریاضیدان برجسته پژوهشی چیست؟

در این مطالعه، ویژگی های یک ریاضیدان برجسته از طریق روش شناسی چند …

در دام مجلات غارتگر نیافتیم!

لینک به مقاله کامل (انگلیسی) نشریات غارتگر نشریاتی با استاندارد…

چت جی پی تی!

اخیرا استفاده از ربات گفتگوگر ChatGPT، به عنوان یک مدل بزرگ زبان…

اطلاعیه‌ها