اخبار

مسائل دوماهانه ریاضی انجمن

مقالات در مجلات بین المللی فاخر و مجلات انجمن ها

آن چه در خبرنامه خواهید خواند

گزارش «روز جهانی ریاضیات سال ۱۴۰۰»

گزارش «روز جهانی ریاضیات سال ۱۴۰۰»…

بامدادرضا یاحقی و هانیه توکلی‌پور: برندگان پنجمین دورۀ جایزۀ رجبعلی‌پور

بامدادرضا یاحقی و هانیه توکلی‌پور: برندگان پنجمین دورۀ جایزۀ رجب…

گزارش «اولین نشست هم‌اندیشی در مورد سال بین‌المللی علوم پایه 2022 در دانشگاه یزد »

گزارش «اولین نشست هم‌اندیشی در مورد سال بین‌المللی علوم پایه 2022 …

اطلاعیه‌ها