اطلاعیه و پوستر پنجاه و دومین کنفرانس ریاضی ریاضی ایران‎

دومین سخنرانی ماهانه انجمن ریاضی ایران برگزار می‌شود

سخنرانی‌های ماهانه انجمن ریاضی ایران راه اندازی شد.

دومین مدرسه ریاضی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم‌پایه زنجان، ویژه دانشجویان کارشناسی

ششمین سمینار آنالیز تابعی و کاربردهای آن در اسفندماه 1398 برگزار خواهد شد.