دومین مدرسه ریاضی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم‌پایه زنجان، ویژه دانشجویان کارشناسی

ششمین سمینار آنالیز تابعی و کاربردهای آن در اسفندماه 1398 برگزار خواهد شد.