اطلاعیه هفتمین سمینار آنالیز تابعی و کاربردهای آن، 10 و 11 اسفند 1401، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

به استحضار می‌رساند هفتمین سمینار آنالیز تابعی و کاربردهای آن، در تاریخ  10 و 11 اسفند 1401 به میزبانی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.

مهلت ارسال مقاله‌ها به سمینار 1401/10/30 است. وبگاه سمینار به این آدرس جهت ثبت نام معرفی می‌شود:

http://conf.ikiu.ac.ir/7fa/fa/

ششمین سمینار آنالیز تابعی و کاربردهای آن در اسفندماه 1398 برگزار خواهد شد.