مطالب توسط مولود بیات

اولین بیانیه انجمن ریاضی ایران در موضوع پژوهش اعلام شد

انجمن ریاضی ایران در راستای اهداف و وظایف خود برای پیشبرد و ارتقای ریاضیات کشور بر خود لازم می‌داند که به نمایندگی جامعه ریاضیات کشور مواضع خود در خصوص وضعیت پژوهش و آموزش ریاضیات در کشور را طی بیانیه‌هایی اعلام دارد. امیدواریم که این بیانیه ها سند راهنمایی برای هدایت نسل‌های امروز و فردای ریاضیات […]

کلیپ

دکتر مهدی بهزاد، اولین رئیس انجمن ریاضی ایران و عضو پیوسته فرهنگستان علوم ایران   دکتر منصور واعظ پور، رئیس کنونی انجمن ریاضی ایران و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر دکتر جواد بهبودیان عضو هئیت علمی دانشگاه شیراز و دبیر اولین کنفرانس ریاضی ایران دکتر علی رجالی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان و […]

خاطرات

خاطرات دبیران کنفرانس های ریاضی ایران کلا کنفرانس‌هایی با شماره ضریب ١١ در مشهد برگزار شده، یازدهمین، بیست و دومین، سی سومین، و چهل و چهارمین و انشاالله ٥ سال دیگر پنجاه و پنجمین کنفرانس در مشهد خواهد بود. من دبیر سه کنفرانس سالیانه ریاضی درمشهد بودم از جمله سی و سومین کنفرانس که حدود […]