مطالب توسط مولود بیات

فهرست مطالب خبرنامه ۱۵۶

تقویم همایش‌ها سرمقاله دو پرونده: کوچر بیکار، میثم نصیری برندگان جایزه فیلدز در سال 2018: ایران باز هم جهان را مبهوت کرد! کوچر بیرکار و درخشانی دستاوردهایش پیرامون مدال فیلدز کوچر بیرکار ریاضی عشق می‌طلبد و عاشق می‌پروراند! اوجی به پهنه ایران درباره ریاضیات کوچر بیرکار مشاهداتی چند در کنگره بین‌‎المللی ریاضی‌پیشگان سخنرانی میثم نصیری […]

کلیپ

دکتر مهدی بهزاد، اولین رئیس انجمن ریاضی ایران و عضو پیوسته فرهنگستان علوم ایران   دکتر منصور واعظ پور، رئیس کنونی انجمن ریاضی ایران و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر   دکتر جواد بهبودیان عضو هئیت علمی دانشگاه شیراز و دبیر اولین کنفرانس ریاضی ایران   دکتر علی رجالی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان […]

خاطرات

خاطرات دکتر مگردیچ تومانیان از اولین کنفرانس ریاضی کشور در دانشگاه شیراز تا پنجاهمین کنفرانس ریاضی بجز 3 سال که برای تحصیل دکتری در انگلستان بودم، در کنفرانس‌های ریاضی شرکت داشته ام. فکر می‌کنم بیش از هر عضو انجمن در شورای اجرایی حضور داشته ام (11 مرتبه). در جریان انقلاب اسلامی، دبیر انجمن ریاضی بودم […]