مطالب توسط سمانه بختیاری

فراخوان کمیته بزرگداشت نیم قرن فعالیت انجمن ریاضی ایران

انجمن ریاضی ایران در نظر دارد در  آستانه  پنجاهمین سال تشکیل انجمن برنامه‌های را تهیه و اجرا کند. این اقدامات شامل برنامه‌هایی همزمان با پنجاهمین کنفرانس ریاضی ایران در دانشگاه شیراز در شهریور ماه سال جاری و همچنین اقداماتی دیگر از قبیل برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در معرفی انجمن و علم ریاضی به اقشار مختلف […]