مطالب توسط سمانه بختیاری

فهرست مطالب خبرنامه 163 – 164 بهار و تابستان 1399

تصویر روی جلد تقویم همایش‌ها فهرست مطالب نوشته‌ها: تقابل دوگانه انتگرال/مهارت‌های زندگی!؟ سامانه‌ی شجره‌نامه ریاضی و گشت و گذاری در آن آیا مدلسازی ریاضی می‌تواند بحران فعلی کووید- 19 را حل کند؟ ریاضیات چگونه می‌تواند با یک بیماری همه گیر مبارزه کند؟ مستند اسرار سطح:چشم‌انداز ریاضی مریم میرزاخانی نگاهی به تحول ریاضیات در دانشگاه تهران […]