مطالب توسط سمانه بختیاری

استاد پیشکسوت زنده یاد دکتر جواد بهبودیان درگذشت

🏴🏴🏴🏴🏴یادبود🏴🏴🏴🏴🏴 به مناسبت فقدان استاد ارجمند، پیشکسوت جامعه ریاضی ایران، دبیر اولین کنفرانس ریاضی ایران و از بنیان گذاران انجمن ریاضی ایران، زنده یاد دکتر جواد بهبودیان، مجلس ختم مجازی ایشان از سوی « انجمن ریاضی ایران » در روز ▪️پنجشنبه چهاردهم فروردین ماه،▪️ ▪️از ساعت بیست الی بیست و یک▪️ با حضور خانواده ایشان و پیشکسوتان انجمن […]