مطالب توسط سمانه بختیاری

جایزه Tweedie New Researcher Award از طرف “موسسه آمار رياضي” (IMS) در آمریکا، در سال ۲۰۲۰ اهدا شد.

خوشحالم به اطلاع اعضاي محترم جامعه رياضي و آمار برسانم كه جایزه Tweedie New Researcher Award که هر سال از طرف “موسسه آمار رياضي” (IMS) در آمریکا، به يكي  از نخبگان اين رشته اهدا مي شود. جايزه سال ٢٠٢٠، به عادل جوانمرد استاديار دانشگاه كاليفرنياي جنوبي تعلق گرفت. آقای  دكتر عادل جوانمرد، مدرك كارشناسي دو رشته […]