جلسه با هیئت رئیسه انجمن مدیران صنایع

به دنبال حمایت مالی ارزشمند جمعی از قطعه‌سازان خراسان رضوی از انجمن ریاضی ایران، روز چهارشنبه ۲۴ خردادماه ۱۴۰۲، رییس انجمن ریاضی در معیت جناب آقای دکتر محمدرضا مه پیکر  استاد دانشگاه فردوسی و یکی از فناوران برجسته کشور و نیز جناب آقای دکتر مهدی پناهی مدیر موفق ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه فردوسی در جمع هیئت رئیسه انجمن مدیران صنایع (شاخه خراسان) حضور یافتند و به تشریح برنامه‌های مصوب شورای اجرائی انجمن در خصوص «چگونه دانش‌آموزان دبیرستان را به انتخاب رشته‌های مهندسی در دانشگاه ترغیب نماییم؟» و نحوه اجرائی نمودن آن با همکاری دانشگاه فردوسی و در سطح شهر مشهد (به صورت پایلوت) پرداختند.