مقدمه

با کمال مسرت، انجمن ریاضی ایران به اطلاع می رساند که از بهار ۱۴۰۱ مجموعه سوالات ریاضی برای حل به طور دوماهانه زیرنظر آقای دکتر بیژن احمدی کاکاوندی به همراه گروهی از ریاضیدانان علاقه‌مند در این ستون منتشر می شود. علاقه‌مندان می توانند پاسخ آنها و سوالات ریاضی جذاب خود را (همراه منابع و مأخذ دقیق) برای بررسی جهت درج در مجموعه جواب‌ها/ سوال‌ها، ظرف کمتر از ۲ ماه پس از انتشار سوالات، به نشانی mathproblem.iran@gmail.com ارسال نمایند.