فراخوان چهل و چهارمین مسابقه ریاضی دانشجویی کشور

چهل و چهارمین مسابقه ریاضی دانشجویی کشور از ۱۲ تا ۱۵ شهریور 1399 در دانشگاه الزهرا برگزار می‌گردد. تاریخ ورود تیم‌ها روز ۱۱ شهریورماه می‌باشد. فراخوان و فرم‌های ثبت‌نام، برای روسای دانشکده‌های ریاضی و نمایندگان انجمن در همه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ارسال شده است.