ارسال طرح اصلاح کنکور به دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی

انجمن ریاضی ایران به اتفاق شاخه ریاضیات فرهنگستان علوم طرع اصلاح کنکور را برای دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال نمودند.

برای دریافت فایل طرح اصلاح کنکور کلیک نمایید.