فهرست مطالب خبرنامه ۱۵۶

تقویم همایش‌ها سرمقاله دو پرونده: کوچر بیکار، میثم نصیری برندگان جایزه فیلدز در سال 2018: ایران باز هم جهان را مبهوت کرد! کوچر بیرکار و درخشانی دستاوردهایش پیرامون مدال فیلدز کوچر بیرکار ریاضی عشق می‌طلبد و عاشق می‌پروراند! اوجی به پهنه ایران درباره ریاضیات کوچر بیرکار مشاهداتی چند در کنگره بین‌‎المللی ریاضی‌پیشگان سخنرانی میثم نصیری […]

فهرست مطالب خبرنامه ۱۵۳-۱۵۴

تقویم همایش‌ها  سرمقاله نوشته‌ها: بعد فراکتالی واژه گان در یک نوشته ریاضیدان ثروتمند ریاضیات آسیب پذیر نگاهی به جایگاه ایران  مقاله ریاضی مشترک استاد و دانشجو اخبار انجمن کشکول  گزارش سفر میزگرد آنچه از فرصت‌های مطالعاتی می‌آموزیم گزارشی چند سخنرانی  گردهمایی‌های برگزار شده بیانیه‌های انجمن ترویج علم و شاخه فیزیک فرهنگستان علوم بخشی از یک […]

فهرست مطالب خبرنامه ۱۵۱

تقویم همایش‌ها سخن آغازین سرمقاله نکته‌هایی در مورد آموزش و پژوهش در جامعه ریاضی ایران  اندرز به ریاضیدان جوان یا چاپ کن یا بمیر ریاضی عمومی برای ریاضیدان‌ها مشکلات و راهکارها مزایای عضویت انجمن ریاضی ایران در اتحادییه بین‌المللی ریاضی بانوان ریاضیدان ایران،نیمه خاموش یادنامه شادروان دکتر غلامرضا جهانشاهلو بخشی از یک کتاب: برنده در […]

فهرست مطالب خبرنامه ۱۵۰-۱۴۹

تقویم همایش‌ها اخبار انجمن مقاله: می دانم که می‌دانی:معماهای مبتنی بر معرفت مشترک تأملی فلسفی در ریاضیات حل مسأله کادیسون -سینگر الگوریتمی شگفت انگیز که بن بستی سی ساله را گشور یاداشت‌ها: انجمن ریاضی ایران، حدود نیم قرن پیشینه نوع مقاله‌هابی فرهنگ و اندیشه ریاضی بیانیه هیأت مدیره انجمن ترویج علم اهدای جایزه ترویج علم […]

فهرست مطالب خبرنامه ۱۴۸

تقویم همایش‌ها سرمقاله اخبار انجمن مقاله: سیطرۀ کمیت، کمی کردن مسأله چشم‌انداز‌های ریاضیات کارهای آرتور آویلا یادداشت‌ها: آرم انجمن ریاضیات ماشینی، ریاضیات انسانی چگونگی ارتباط با دبیر یک مجله اخباری از جوایز گردهمایی‌های برگزار شده میزگرد: آینده شغلی دانش‌آموختگان علوم ریاضی اخبار دانشگاه‌ها دانش آموختگان دکتری مصوبات شورای اجرایی فرم‌ها و جوایز انجمن تصاویر   […]

فهرست مطالب خبرنامه ۱۴۷

تقویم همایش‌ها سرمقاله مقاله: فرهنگ پژوهش و نشر آن در ریاضیات همکاری‌های بین‌المللی در علم ای عجب دلتان بنگرفت و نشد جانتان ملول بررسی موضوع کمیت انتشارات در ایران و جهان  لزوم بازنگری در معیارهای رایج ارزیابی پژوهش اصالت موضوع در بحث موضوع پژوهش دره سیلیکون، در افقی از نگان ما تولید علم: مفهومی ابداع […]

فهرست مطالب خبرنامه ۱۴۶

تقویم همایش‌ها سرمقاله اخبار انجمن مقاله: تفکر کلامی، تفکر ریاضیاتی دانش ریاضی در چشم انداز آموزش دو فرهنگی مسائل و مشکلات آموزش علم ریاضی جالش‌های رودرروی علوم ریاضی در کشور نامه‌ها اخبار دانشگاه‌ها گردهمایی‌های برگزار شده دانش‌آموختگان دکتری معرفی کتاب مصوبات شورای اجرایی معرفی دانشکده  علوم ریاضی دانشگاه شهرکرد جوایز و فرم‌های انجمن تصاویر