سخنرانی خانم دکتر معصومه نصیری

(سومین گرامی‌داشت روز زنان در ریاضیات – ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰)

برای مشاهده بهتر، لطفا از حالت تمام صفحه استفاده کنید