اعطای جایزه ابوریحان به پژوهشگر جوان منتخب شاخه ریاضی فرهنگستان

دهمین دوره مراسم برگزیدگان جایزه ابوریحان فرهنگستان علوم کشور برای تجلیل از پژوهشگران جوان برجسته رشته‌های علوم پایه کشور در سال 1403، برگزار شد. در این مراسم آقای دکتر میرامید حاجی میرصادقی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف به عنوان برنده در شاخه ریاضی معرفی گردیدند. تحقیقات وی بیشتر در حوزه نظریه احتمال و فرآیندهای تصادفی است.

پروفایل ایشان در zbMATH

انجمن ریاضی این موفقیت را به ایشان تبریک عرض می نماید.