پس از درگذشت استاد پییشکسوت جناب آقای دکتر جواد بهبودیان، از طرف خانواده محترم ایشان و از محل وجوه در نظر گرفته شده برای مراسم ختم، مبلغی به منظور تشویق دانشجویان شرکت کننده در مسابقات ریاضی در اختیار انجمن قرار گرفت. با تصویب شورای اجرایی انجمن، از محل این نهاده به دو نفر از شرکت کنندگان، یک نفر از بین خانم ها و یک نفر از بین آقایان، به ترتیب در بین خانم ها و آقایانی که بالاترین نمره را کسب کرده بودند، هدیه ای به رسم یادبود از طرف خانواده آن شادروان اهدا شد. دریافت کنندگان این هدیه در  چهل و ششمین مسابقه ریاضی دانشجویی انجمن ریاضی ایران خانم فاطمه مظلوم روشن از دانشگاه شهید بهشتی برنده مدال نقره و آقای امیر عباس محمدی از دانشگاه صنعتی شریف برنده مدال طلای مسابقه بودند.