نتایج چهل و ششمین مسابقه ریاضی دانشجویی انجمن ریاضی ایران

چهل و ششمین مسابقه ریاضی دانشجویی انجمن ریاضی ایران از 11 تا 14 اردیبهشت ماه 1403  در دانشگاه تبریز برگزار شد.