شروع دور اول انتخابات شورا برای معرفی ۹ نامزد از ۷ اسفند ۱۴۰۲

دور اول انتخابات شورای اجرایی انجمن ریاضی ایران از هفتم اسفند ۱۴۰۲ آغاز شده است و به مدت یک هفته ادامه دارد.
بنابر اساسنامه انجمن، فقط اعضای پیوسته انجمن که حق عضویت ۱۴۰۲-۱۴۰۳ خود را پرداخت  نموده باشند، مجاز به رای دادن و یا نامزدی شورای اجرایی هستند.
در مرحله اول انتخابات هر عضو میتواند، حداکثر ۹ نامزد واجد شرایط را برای عضویت در شورای اجرایی دوره بعد در سامانه مربوط به انتخابات که لینک آن به اعضای پیوسته جاری انجمن ارسال شده است، معرفی نماید.

همچنین با کمال احترام به استحضار می‌رساند طبق اساسنامه، افراد زیر نمی‌توانند نامزد این دوره انتخابات شورای اجرایی انجمن ریاضی ایران باشند:

خانم دکتر فائزه توتونیان و آقایان دکتر احمد صفاپور و دکتر محمد جلوداری ممقانی، عضویت در دو دوره متوالی شورای اجرایی

خانم دکتر مرضیه شمس یوسفی و آقای دکتر علی شکری، بازرسین انجمن

خانم‌ها دکتر ساناز ریواز و فاطمه سادات موسوی و آقایان دکتر جعفر شفاف، دکتر قدیر صادقی، دکتر طاهر قاسمی هنری، اعضای کمیته انتخابات

خواهشمند است در موعد مقرر نسبت به پیشنهاد نامزدان مورد نظر خود اقدام فرمایید.

سامانه انتخابات انجمن ریاضی ایران