برگزاری دور اول انتخابات شورای اجرایی انجمن ریاضی ایران در اوایل اسفند ۱۴۰۲

 دور اول انتخابات شورای اجرایی انجمن ریاضی ایران اوایل اسفند ۱۴۰۲ برگزار می‌شود. بنا بر اساسنامه انجمن، فقط اعضای پیوسته انجمن که حق عضویت ۱۴۰۳-۱۴۰۲ خود را پرداخت نموده باشند مجاز به رای‌دادن و یا کاندیداتوری شورای اجرایی هستند.
مقتضی است ریاضیدانان و علاقه‌مندانی که هنوز موفق به پرداخت حق عضویت خود نشده اند و مایل به شرکت در انتخابات هستند تا جمعه ۲۷ بهمن ماه امسال نسبت به پرداخت حق عضویت خویش اقدام نمایند.