سخنرانی رییس کمیته مسابقات انجمن ریاضی ایران

از کلیه علاقه‌مندان به ویژه سرپرستان تیم‌های دانشجویی دانشگاه‌ها برای شرکت در این سخنرانی و آشنایی با آخرین تغییرات آیین نامه و برنامه‌های کمیته علمی مسابقات دعوت به عمل می آید.