دهه ریاضیات اول تا دهم آبان ماه

انجمن ریاضی ایران در راستای عمومی كردن ریاضیات و آشنایی هرچه بیشتر جامعه با كاربرد ریاضیات در زندگی اجتماعی و لزوم توجه بیشتر به علم ریاضی در میان تمامی اقشار جامعه، اول تا دهم آبان ماه را “دهه ریاضیات” نامگذاری نموده است.
از نمایندگان انجمن و دانشکده ها و گروه های ریاضی دانشگاه های کشور دعوت می شود، در صورت تمایل، اطلاعیه ها و برنامه های خود  را جهت انتشار  در سایت و کانال و خبرنامه انجمن ریاضی ایران ، از طریق ایمیل ارسال فرمایند.