انعقاد تفاهم‌نامه بین انجمن ریاضی ایران و انجمن ریاضی ترکیه

با تصویب شوراهای اجرائی دو انجمن ریاضی ایران و ترکیه و برای گسترش همکاری‌های فیمابین برای تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی، پژوهشی و ترویجی مورد علاقه طرفین از جمله برگزاری همایش‌ها و مسابقات ریاضی، تفاهم نامه‌ای بین دو انجمن با امضای روسای آنها در ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ منعقد گردید.