هفتمین گردهمایی سالانه کمیته بانوان انجمن ریاضی ایران 1 شهریور 1402

هفتمین گردهمایی سالانه کمیته بانوان انجمن ریاضی ایران روز چهارشنبه 1 شهریورماه 1402 از ساعت 17/30 تا 19/30 همزمان با برگزاری پنجاه و چهارمین کنفرانس ریاضی ایران در دانشگاه زنجان برگزار خواهد شد.

برای دریافت برنامه هفتمین گردهمایی سالانه کمیته بانوان انجمن ریاضی ایران کلیک نمایید.