فعالیت‌های کمیسیون تخصصی علوم کامپیوتر

در راستای تشکیل کمیسیون تخصصی علوم کامپیوتر در انجمن ریاضی ایران، پس از ارائه پیشنهاد هیأت مؤسس متشکل از آقایان دکتر حمید بیگی (دانشگاه صنعتی شریف)، دکتر هادی زارع (دانشگاه تهران)، دکتر بهرام صادقی بی غم (دانشگاه الزهرا)، دکتر مهدی قطعی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) و دکتر پرهام مرادی (دانشگاه کردستان)، شورای اجرائی انجمن با این پیشنهاد موافقت نمود.

هیأت مؤسس پس از دریافت موافقت انجمن ریاضی ایران، به تهیه لیست اساتید مرتبط با علوم کامپیوتر اقدام کرده است و با ارسال نامه الکترونیکی، از آنها درخواست کرد که ۷ نفر از متخصصین حوزه علوم کامپیوتر با ویژگی های زیر را کاندیدای عضویت در کمیسیون تخصصی علوم کامپیوتر نمایند:

  • فارغ‌التحصیل در یکی از رشته های علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر، ریاضی، آمار و یا سایر رشته‌‌های مرتبط باشند.

  • علاقمند به پژوهش و آموزش در زمینه‌های مرتبط با علوم کامپیوتر باشند

  • حداقل مدرک دکتری داشته باشند

هر شخص می‌تواند نام خود را نیز در فهرست داشته باشد و خود نیز داوطلب نامزدی شود. این مرحله از کار در حال انجام است و قرار است که پس از آن، به مرتب‌سازی اسامی طبق تعداد دفعات نامزدی و نظرخواهی از خود کاندیداها، نام حدود ۱۴ نفر به عنوان کاندیدای نهایی اعلام شود. با رأی‌گیری از جامعه علوم کامپیوتر کشور، اسامی نهایی ۵ عضو اصلی و ۲ عضو علی‌البدل اعلام خواهد شد و همزمان با تشکیل کمیسیون تخصصی علوم کامپیوتر، هیأت مؤسس منحل خواهد شد.

بهرام صادقی بی غم

عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا (گروه علوم کامپیوتر، دانشکده علوم ریاضی)