ارتقای نشریه فرهنگ و اندیشه ریاضی

بر اساس ارزیابی اخیر کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نشریه فرهنگ و اندیشه ریاضی از رتبه (ج) به رتبه (ب) ارتقا یافته است:

https://journals.msrt.ir/home/detail/11288/

همچنین شماره‌های فرهنگ و اندیشه ریاضی پس از دوره کرونا، به‌روز شده است و آماده دریافت مقالات ترویجی وزین در  آموزش، فرهنگ، تاریخ، و فلسفه ریاضی است.

این موفقیت‌ها حاصل تلاش‌های بی‌شائبه هیئت تحریریه و به ویژه سردبیر محترم آن، آقای دکتر سعید مقصودی، است. انجمن ریاضی ایران از ایشان تشکر و قدردانی می‌نماید.

 

محمد صال مصلحیان

رییس انجمن ریاضی ایران