تمدید فراخوان برنامه مشترک پسادکتری بنیاد ملی نخبگان و انجمن ریاضی ایران (مهلت: ۳۱ مرداد ۱۴۰۲)

پوستر فراخوان

برنامه مشترک برگزاری دوره‌های پسادکتری بنیاد ملی نخبگان و انجمن ریاضی ایران با هدف کمک به تکمیل تیم‌های پژوهشی استادان برجسته و حمایت ازتوانمندی‌های دانش‌آموختگان ممتاز کشور، تدوین شده است. در فراخوان دوم این برنامه، بر اساس اولویت‌های مورد نظر بنیاد تعداد 5 نفر از اعضای هیات علمی به عنوان استاد میزبان انتخاب شده‌اند. از کلیه دانش‌آموختگان دوره‌های دکتری و یا دانشجویان دکتری که تا 31 شهریور ‍۱۴۰2 از رساله خود دفاع می‌کنند و واجد شرایط زیر هستند دعوت می‌شود با مراجعه به سامانه سینا بنیاد ملی نخبگان به نشانی https://sina.bmn.ir با آگاهی از استادان میزبان و موضوعات پژوهشی آنان، نسبت به ثبت نام و ارسال مدارک تا 31 مرداد 1402 اقدام کنند. پژوهشگران پسادکتری برگزیده در این برنامه حقوق معادل استادیار پایه 1 دانشگاه تهران برای مدت یکسال را دریافت می‌کنند و مطابق شیوه نامه طرح شهید دکتر چمران، مورد حمایت بنیاد قرار می‌گیرند.

نکته: متقاضیان از تماس مستقیم با اساتید میزبان و انجمن ریاضی ایران اجتناب کنند.

شرایط پژوهشگر پسادکتری:

  • حداکثر ۵ سال از زمان دانش‌آموختگی دکتری در زمان ثبت درخواست گذشته باشد. دانشجویان متقاضی باید گواهی تایید دانش‌آموختگی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۲ را از استاد راهنمای خود که به تأیید مدیرگروه و دانشکده مربوط رسیده باشد ارائه دهند.

  • سن متقاضی در زمان ثبت درخواست، بیشتر از ۴۰ سال نباشد و در صورت پذیرش، متعهد به اشتغال تمام وقت در دوره پسادکتری می‌شود.

  • متقاضی در صورت پذیرش، نباید پژوهشگر پسادکتری همزمان تحت حمایت سازمان، موسسه یا دانشگاهی دیگر باشد.

  • متقاضی باید دارای مقالات با استانداردهای کیفی بالا (با نتایج عمیق، جدید و مهم) ترجیحاً در مجلات تخصصی مشهور رشته خود باشد.

  • متقاضی باید دارای2 توصیه نامه علمی به زبان فارسی از اعضای هیئت علمی با مرتبه حداقل دانشیاری که متخصص در رشته وی هستند باشد.

  • متقاضی، منع قانونی (مانند مشمول سربازی بودن) برای پژوهش تمام وقت در طول دوره پسا دکتری نداشته باشد و دارای صلاحیت عمومی و عدم منع قانونی برای عقد قرارداد پژوهشی باشد.

  • شرکت مجدد متقاضیانی در گذشته در اولویت قرار نگرفته اند و دارای سوابق جدیدی در این مدت شده اند ، بلامانع است.

اسامی اساتید میزبان در برنامه مشترک پسا دکتری بنیاد نخبگان و انجمن ریاضی (فراخوان دوم تابستان ۱۴۰2)

کد اولویت

نام استاد میزبان

نام دانشگاه

موضوعات پژوهشی

12

دکتر سعید اکبری

دانشگاه صنعتی شریف

ریاضیات بنیادی پیشران: ترکیبیات، نظریه گراف‌ها، و نظریه جبری گراف‌ها

13

دکتر علی ایرانمنش

دانشگاه تربیت مدرس

الف) علوم محاسباتی: ریاضیات زیستی، جبر محاسباتی، ریاضیشیمی و نانو محاسبات
ب) ریاضیات بنیادی پیشران: نظریه سرشت گروه‌های متناهی، تشخیص‌پذیری گروه‌های متناهی استفاده از روش‌های مختلف و ابزار نظریه گراف، ابر ساختارهای جبری

15

دکتر منصور رزقی آهق

دانشگاه تربیت مدرس

علم داده: یادگیری ماشین و یادگیری تقویتییادگیری عمیقمدلسازی ریاضی در علم داده

17

دکتر فرشید عبداللهی

دانشگاه شیراز

علم داده:
الف) محاسبات علمی در علم داده، با محوریت سنجش فشرده
ب) کاربرد قاب‌ها و موجک‌ها در علم داده
ج) برد عددی

19

دکتر علیرضا نصر اصفهانی

دانشگاه اصفهان

ریاضیات بنیادی پیشران: جبر و نظریه نمایش جبرها:
الف) زیر رسته‌های خوشه‌ای اریب
ب) جبرهای خوشه‌ای
ج) روش‌های فانکتوریالی در نظریه نمایش جبرها