پنجمین گرامیداشت روز زنان در ریاضیات: جمعه ۲۲ اردیبهشت – ۳ تا ۵ عصر

کمیته بانوان انجمن ریاضی ایران با همکاری دانشگاه تبریز برگزار میکند: 

پنجمین گرامیداشت روز زنان در ریاضیات

جمعه ۲۲ اردیبهشت از ساعت ۳ تا ۵ عصر

لطفا با Adob Connect وارد https://vuclass1.tabrizu.ac.ir/fmc به عنوان Guest شوید و نام و نام خانوادگی خود را با حروف انگلیسی وارد کنید.