فراخوان چهل و پنجمین مسابقه ریاضی دانشجویی

چهل و پنجمین مسابقۀ ریاضی دانشجویی کشور در روزهای 27 تا 30 تیرماه 1402 در دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان برگزار خواهد شد.

 

نامه ثبت نام 45مین مسابقه ریاضی دانشجویی کشور

آگهی مسابقات

فرم مشخصات 45مین مسابقه ریاضی دانشجویی کشور

نامه پیشنهاد طرح سؤال

فرم پیشنهاد سؤال

سرفصل مواد آزمون

ماده 6 آئین نامه مسابقات