استاد نمونه کشوری سال ۱۴۰۲ در رشته ریاضی

 

امروز ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲، در سی دومین مراسم نکوداشت مقام معلم که با حضور وزیر علوم و روسای دانشگاه ها برگزار شد، خانم دکتر نسرین سلطانخواه استاد دانشگاه الزهرا و یکی از حامیان معنوی انجمن ریاضی ایران به عنوان استاد نمونه کشوری در رشته ریاضی معرفی و تقدیر شدند.

انجمن ریاضی ایران این موفقیت را صمیمانه تبریک عرض نموده و برای ایشان آرزوی موفقیت بیش از پیش دارد.