در این بخش، برای نشان دادن فعالیت‌های پژوهشی ریاضیدانان ایران در بعضی از مجلات معتبر (آنهایی که دارای MCQ بیشتر از ۰.۸ هستند)، فهرست مقالات پژوهشگران ایرانی با نشانی ایران در ۵ سال اخیر (از ۲۰۱۸ تا مارس ۲۰۲۳) به نمایش در می آید.

یکی از اهداف این بخش، ترغیب ریاضیدانان جوان به انتشار مقالات در مجلاتی است که توسط جامعه ریاضیدانان، پراعتبار محسوب می شوند.

تعیین فهرست کاملی از مجلات تخصصی فاخر در شاخه‌های مختلف ریاضی (صرف نظر  از شاخص‌های علم‌سنجی مانند شاخص هرش و ضریب تأثیر مجلات) بسیار پیچیده و دشوار است. علاقه‌مندان می توانند پیشنهاد‌های مستدل خود را در مورد معیارهای تعیین مجلات تخصصی فاخر به رییس انجمن ریاضی ایران moslehian@yahoo.com ارسال نمایند.

با تشکر