جلسه شورای اجرائی انجمن با حضور رئیس شاخه ریاضی فرهنگستان علوم

روز پنجشنبه ۴ اسفند ۱۴۰۱ جلسه شورای اجرائی انجمن در دفتر انجمن واقع در تهران، خیابان نجات‌اللهی، پارک ورشو تشکیل شد. از اهم مصوبات آن تعیین زمان برگزاری مسابقات ریاضی دانشجوئی در دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان، تعیین اعضای کمیته برنامه‌ریزی درسی، تصویب شیوه نامه و آیین نامه آن انتشار کتاب در انجمن، و تشکیل بعضی کمیسیون‌های تخصصی (منوط به تدوین آیین نامه کلی کمیسیون‌ها) بود. در این جلسه آقای دکتر تومانیان، رئیس شاخه ریاضی فرهنگستان علوم که یکی از روسای پیشین انجمن ریاضی ایران نیز بوده‌اند، حضور یافتند.