حمایت بنیاد ملی نخبگان از مسابقات ریاضی دانشجوئی کشور

با کمال خوشوقتی به اطلاع می رساند که طی نامه‌ای از طرف جناب آقای دکتر محمد صادق موحد، معاون محترم آینده‌سازان بنیاد ملی نخبگان، این نهاد در راستای برنامه‌های پیشرو خود، از مسابقات ریاضی دانشجوئی کشور و برندگان آن حمایت ویژه به عمل می‌آورد.

امید است دانشگاه‌های کشور برای بهره‌مندی از این امکان برای شناسائی، هدایت، و حمایت از دانشجویان مستعد خود و با همکاری نمایندگان محترم انجمن در آن دانشگاه‌ها، با حمایت همیشگی خود، انجمن را در اجرای بهتر مسابقات ریاضی دانشجوئی کشور یاری رسانند.

متن نامه در زیر قابل مشاهده است: