دبیر کمیسیون انجمن های علمی منصوب گردید

با حکم معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آقای دکتر علی ایرانمنش، استاد گروه ریاضی محض دانشگاه تربیت مدرس، به عنوان دبیر کمیسیون انجمن‌های علمی ایران منصوب گردیدند. انجمن ریاضی ایران این انتخاب شایسته را به ایشان صمیمانه تبریک عرض می نماید.