چهارمین نشست هم‌اندیشی آنلاین پیرامون برنامه پیشنهادی کارشناسی ارشد و دکتری ریاضی کاربردی

با همکاری کارگروه تخصصی برنامه ریزی علوم ریاضی وزارت عتف


زمان: روز چهارشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۱ ، ساعت ۲۰ تا ۲۲

لینک: http://vroom.um.ac.ir/erfanian/?proto=true